Кафедра екології та неоекології

Кафедра екології та неоекології є структурним підрозділом екологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Створену в 2007 році одночасно із заснуванням екологічного факультету. Кафедра є правонаступницею кафедри геоекології та конструктивної географії геолого-географічного факультету, яка дала початок створенню нового екологічного факультету. Засновником кафедри був доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України  Володимир Юхимович Некос.

 

Положення про кафедру екології та неоекології екологічного факультету

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

 

Всього кадровий склад кафедри налічує 23 особи професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжного персоналу, наукових працівників та аспірантів.

 

Кадровий склад

 Професорсько-викладацький склад 

    1.  
   1.  
 1. Медведєв Віталій Володимирович –в.о. завідувача кафедри екології та неоекології, професор кафедри екології та неоекології, доктор біологічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник лабораторії геоекофізики ґрунтів  Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського».
 2. Ачасов Андрій Борисович –професор кафедри екології та неоекології,  доктор сільськогосподарських наук, завідувач кафедри геодезії, картографії та геоінформатики Харківського національного аграрного університету  ім. В. В. Докучаєва.
 3. Гриценко Анатолій Володимирович– професор кафедри екології та неоекології, доктор географічних наук, заслужений діяч науки і техніки України,  директор Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем.
 4. Московкін Володимир Михайлович– професор кафедри екології та неоекології,  доктор географічних наук.
 5. Тітенко Ганна Валеріївна– доцент кафедри екології та неоекології, кандидат географічних наук, доцент.
 6. Ричак Наталя Львівна– доцент кафедри екології та неоекології, кандидат географічних наук, доцент.
 7. Кулик Михайло Ілліч– доцент кафедри екології та неоекології, кандидат технічних наук, доцент.
 8. Карпов Віталій Гнатович– доцент кафедри екології та неоекології.
 9. Баскакова Людмила Валентинівна– доцент кафедри екології та неоекології, старший науковий співробітник.
 10. Бірюков Олександр Володимирович– доцент кафедри екології та неоекології, кандидат географічних наук, доцент, директор Харківського гідрометеорологічного технікуму Одеського державного екологічного університету.
 11. Гладкіх Євгенія Юріївна –доцент кафедри екології та неоекології,  кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського».
 12. Лісняк Анатолій Анатолійович– доцент кафедри екології та неоекології,  кандидат сільськогосподарських наук, доцент, в.о. завідувача лабораторії лісового ґрунтознавства Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького.
 13. Кравченко Наталя Борисівна– старший викладач кафедри екології та неоекології.
 14. Гарбуз Алла Генрихівна– старший викладач кафедри екології та неоекології, завідуюча навчально-дослідною лабораторією аналітичних екологічних досліджень.
 15. Широкоступ Сергій Миколайович – ассистент кафедри екології та неоекології, аспірант 2 року навчання. 

Навчально-допоміжний персонал

 1. Юшманова Ірина Павлівна– інженер I  категорії
 2. Чарова Наталя Михайлівна– інженер I  категорії
 3. Решетова Ольга Іванівна– інженер I категорії
 4. Пересадько Володимир Олександрович – інженер І категорії
 5. Савіцька Раїса Олексіївна– старший лаборант
 6. Шаповалова Валентина Олександрівна– старший лаборант

 

Аспіранти

 1. Костенко Вікторія Володимирівна – аспірант кафедри екології та неоекології.
 2. Масто Юлія Олексіївна– аспірант кафедри екології та неоекології.
 3. ШирокоступСергій Миколайович – аспірант кафедри екології та неоекології. 

Навчальна робота

Випускники кафедри здобувають фундаментальну вищу екологічну освіту. Після опанування змісту навчання за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» на протязі 4 років навчання випускники одержують диплом бакалавра. Магістерська програма за 1 рік навчання дозволяє одержати диплом магістра екології та право працювати на посаді керівника в державних установах і приватних підприємствах, в органах державного управління й місцевого самоврядування в галузі охорони навколишнього середовища, займатися науково-дослідною та викладацькою діяльністю.  Студентам надається можливість проходити військову підготовку (на контрактній основі), після якої вони отримують звання офіцерів запасу.

 Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

Нормативні дисципліни підготовки бакалавра 

 1. Геологія з основами геоморфології– Програма Матеріали /
 2. Грунтознавство– Програма Матеріали /
 3. Гідрологія

 – Програма Матеріали /

 1. Вступ до фаху

 – Програма Матеріали /

 1. Моделювання та прогнозування стану довкілля– Програма Матеріали /
 2. Техноекологія– Програма Матеріали /
 3. Урбоекологія 

– Програма Матеріали /

 1. Екологічна експертиза – Програма Матеріали /
 2. Економіка природокористування– Програма Матеріали /
 3. Основи охорони праці та БЖД– Програма Матеріали /
 4. Основи охорони праці– Програма Матеріали /

Вибіркові дисципліни підготовки бакалавра 

 1. Геохімія довкілля – Програма Матеріали /
 2. Інженерна екологія – Програма Матеріали /
 3. Природно-ресурсний потенціал України та збалансоване природокористування– Програма Матеріали /
 4. Енергозберігаючі технології – Програма Матеріали /
 5. Оптимізація природокористування – Програма Матеріали /
 6. Геоекологічні проблеми України– / Програма / Матеріали /
 7. Основи екологічного підприємництва– Програма Матеріали /
 8. Альтернативна енергетика – Програма Матеріали /
 9. Інформаційні системи в екологічних дослідженнях– Програма Матеріали /
 10. Вступ до спеціалізації «Екологічний менеджмент» – Програма Матеріали /
 11. Екологічна оцінка територій– Програма Матеріали /
 12. Екологічний туризм– Програма Матеріали /
 13. Планування експериментальних досліджень– Програма Матеріали /

Нормативні дисципліни підготовки магістра

 1. Методологія та організація наукових досліджень– Програма Матеріали /
 2. Педагогіка та психологія вищої школи – Програма Матеріали /
 3. Системний аналіз якості НС – Програма Матеріали /
 4. Екологічний менеджмент і аудит– Програма Матеріали /
 5. Екологічне страхування– Програма Матеріали /
 6. Стратегічний екологічний менеджмент– Програма Матеріали /
 7. Регіональний екологічний менеджмент– Програма Матеріали /
 8. Екологічна стандартизація і сертифікація– Програма Матеріали /

Дисципліни спеціалізації “Екогеохімія нафти і газу”

 1. Екологічний аудит і експертиза– Програма Матеріали /

 

 

Викладачі кафедри керують навчальними практиками:

1.Карпов Віталій Гнатович:

– розділ «Геологія з основами геоморфології» на I етапі загально-екологічної практики студентів 1 курсу денного відділення;

– ландшафтно-екологічна практика студентів 2 курсу.

2.Лісняк Анатолій Анатолійович:

– I етап загально-екологічної практики студентів 1 курсу денного відділення;

3.Ричак Наталія Львівна:

– розділ «Гідрологія» на I етапі загально-екологічної практики студентів 1 курсу денного відділення.

4.Кулик Михайло Ілліч:

– загально-екологічна практика студентів 1 курсу;

– ландшафтно-екологічної практики студентів 2 курсу.

5.Гарбуз Алла Генріхівна:

– ІI етап ландшафтно-екологічної практики студентів 2 курсу.

 1. Кравченко Наталія Борисівна – виробнича практика студентів 3 курсу.

Виховна робота є невід’ємною складовою роботи кафедри:

Куратори академічних груп здобувачів вищої освіти.

Перший  (бакалаврський)  рівень вищої освіти

1 курс, гр. ДЕ-12 – викл. Широкоступ  Сергій  Миколайович

2 курс, гр. ДЕ- 22 – ст. викл. Гарбуз Алла Генріхівна

4 курс, гр. ДЕ- 42 – доц. Карпов Віталій Гнатович

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

1 курс, гр. ДЕ- 52 – доц. Кулик Михайло Ілліч

2 курс, гр. ДЕ- 62 – ст. викл. Кравченко Наталія Борисівна

 

Пріоритетні напрямки  роботи кафедри

підготовка фахівців для потреб України та інших країн в галузі екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування;

 • організація, проведення та координація комплексних наукових досліджень та розробок в сфері екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування;
 • формування стратегії подальшого розвитку нових напрямів екологічної підготовки фахівців в Університеті та її методичне забезпечення;
 • створення та розгортання системи дистанційного навчання з використанням сучасних інформаційних технологій;
 • підготовка фахівців на основі повної загальної середньої освіти з базовою вищою освітою (бакалавр);
 • підготовка на основі базової вищої освіти фахівців з повною вищою освітою (магістр)
 • підготовка в установленому порядку фахівців з другою вищою освітою; (або перепідготовка кадрів фахівців з повною вищою освітою)
 • підготовка в установленому порядку фахівців вищої кваліфікації з присудженням наукових ступенів кандидата та доктора географічних наук;
 • здійснення підвищення кваліфікації фахівців з повною вищою освітою та отримання другої вищої освіти;
 • здійснення координації підготовки магістрів у галузі екології між факультетами університету;
 • організація міжнародного співробітництва як в галузі підготовки фахівців, так і в проведенні комплексних наукових досліджень;
 • культурно-освітня, методична, виховна, видавнича, фінансово-господарська робота;
 • створення та розвиток навчально-виробничих баз фахової підготовки студентів та науково-методичної, науково-дослідної роботи викладачів.

 

Наукова робота та міжнародне співробітництво

Найбільш успішне співробітництво кафедри здійснюється з Санкт-Петербургським  державним університетом (Росія); Науково-дослідний центр екологічної безпеки Російської Академії Наук (Росія); Центральний європейський університет (Угорщина); Інституту технологічної освіти (Греція); Інститут екологічних  досліджень при Університеті Амстердаму (Голландія); Міжнародна група з геоінформаційних систем (Італія); Університет природних ресурсів та прикладних наук (Австрія),  Білоруським державним університетом (Білорусь); Молдавським державним університетом (Молдова), а також із багатьма іншими університетами та науковими центрами.

В даний період на кафедрі реалізується проект Темпус «Удосконалення освіти в галузі екологічного менеджменту». Головною метою проекту є удосконалення системи вищої освіти в галузі  управління охороною навколишнього природного середовища та екологічно безпечного природокористування  з використанням досвіду ЄС та країн СНД з  використання сучасних управлінських інформаційних технологій.

 

Рейтинг науково-педагогічних працівників

E-mail : ecology.ecology@karazin.ua

Кімната 4-68

Тел.:707-54-47