Кафедра моніторингу довкілля та природокористування

Кафедра моніторингу довкілля та природокористування

Це структурний підрозділ навчально-наукового інституту екології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Створену в 2007 році одночасно із заснуванням екологічного факультету кафедру моніторингу, природокористування та попередження надзвичайних ситуацій у 2013 році перейменовано на кафедру моніторингу довкілля та природокористування.

Кадровий склад

Всього кадровий склад кафедри налічує 14 осіб професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжного персоналу, наукових працівників та аспірантів.

Очолює кафедру доктор географічних наук, професор Максименко Надія Василівна

Професорсько-викладацький склад

1. Максименко Надія Василівна – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедрою моніторингу довкілля та природокористування.

2. Балюк Святослав Антонович – доктор сільськогосподарських наук, академік НААН України, директор ННЦ «ІГА імені О. Н. Соколовського», професор кафедри моніторингу довкілля та природокористування.

3. Адаменко Микола Ігорович – доктор технічних наук, професор кафедри моніторингу довкілля та природокористування.

4. Гололобова Олена Олександрівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри моніторингу довкілля та природокористування.

5. Коваль Ірина Михайлівна – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник УкрНДІЛГА, доцент кафедри моніторингу довкілля та природокористування.

6. Кочанов Едуард Олексійович – кандидат військових наук, доцент, доцент кафедри моніторингу довкілля та природокористування.

7. Рябенький Арсеній Вікторович – доцент кафедри моніторингу довкілля та природокористування.

8. Клєщ Анастасія Анатоліїївна – старший викладач кафедри моніторингу довкілля та природокористування.

Навчальна робота

Кафедра забезпечує підготовку викокваліфікованих фахівців у галузі екології та природоохоронної діяльності:
– бакалаврів зі спеціальності 101 «Екологія» за освітніми програмами “Екологія”, “Заповідна справа”, “Екологічна безпека”, “Екологічний контроль та аудит”;
– магістрів зі спеціальності 101 «Екологія» за освітніми програмами “Екологія та охорона навколишнього середовища”, “Заповідна справа”, “Екологічна безпека”, “Екологічний контроль та аудит”;
 
Навчально-методичний та науковий потенціал кафедри забезпечує високий рівень знання наукових принципів заповідної справи, її правових засад в Україні і світі, організаційних, управлінських та інших основ заповідної справи. Спеціалізація синтезує теоретичні та практичні питання збереження та відновлення природних комплексів і їх компонентів на територіях та об’єктах екологічної мережі. Належне місце у підготовці відведене аналізу практичних питань організації природоохоронних територій різних категорій, забезпеченню режиму їх охорони, методам та практиці ведення наукової, рекреаційної, освітньо – виховної та інших видів діяльності в межах природно-заповідного фонду України.

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

Дисципліни підготовки бакалавра

 1. Метеорологія і кліматологія – / Програма Матеріали /
 2. Ландшафтознавство – / Програма Матеріали /
 3. Ландшафтна екологія – / Програма Матеріали /
 4. Планування експериментальних досліджень – / Програма Матеріали /
 5. Картографічне забезпечення екологічних досліджень – / Програма Матеріали /
 6. Нормування антропогенного навантаження на НС – / Програма Матеріали /
 7. Екологічна безпека – / Програма Матеріали /
 8. Моніторинг довкілля – / Програма Матеріали /
 9. Міжнародне та національне екологічне право – / Програма Матеріали /
 10. ГІС – / Програма Матеріали /
 11. Методи вимірювання параметрів НС (Модуль «Картографічний метод) – / Програма Матеріали /
 12. Організація управління в екологічній діяльності – / Програма Матеріали /
 13. Ландшафтно-екологічне планування з основам ландшафтного дизайну – / Програма Матеріали /
 14. Екологічні наслідки природних та антропогенних катастроф – / Програма Матеріали /
 15. Медична екологія та ендоекологія – / Програма / Матеріали / 
 16. Екологічний туризм – / Програма Матеріали /
 17. Основи екологічного ризику – / Програма Матеріали /
 18. Ландшафтно-екологічне планування – / Програма Матеріали /
 19. Основи ландшафтного дизайну – / Програма Матеріали /

Міжфакультетська дисципліна

 1. Основи ландшафтного дизайну – / Програма Матеріали /
 2. Організація туристичних походів та експедиційної діяльності – / Програма Матеріали /
 3. Агроекологія – / Програма Матеріали /
 4. Історія катастроф – / Програма Матеріали /

Дисципліни підготовки магістра

 1. Глобальні проблеми сучасності – / Програма Матеріали /
 2. ГІС в екології – / Програма Матеріали /
 3. Чинники успішного працевлаштування за фахом – / Програма Матеріали /
 4. Нормування антропогенного навантаження (для ЕГХНГ) – / Програма Матеріали /

Дисципліни за спеціалізацією «Заповідна справа»

 1. Формування екомережі – / Програма Матеріали /
 2. Ландшафтне планування заповідних територій – / Програма Матеріали /
 3. Екологія лісу з основами лісознавства – / Програма Матеріали /
 4. Наукова, освітня та рекреаційна діяльність на об’єктах ПЗФ – / Програма Матеріали /
 5. Political and economic aspects of biodiversity conservation in V4 countries – / Програма Матеріали /
 6. Правові основи заповідної справи – / Програма Матеріали /

Сертифіковані дистанційні курси

 1. Метеорологія та кліматологія
 2. Екологічна метеорологія та кліматологія
 3. Організація управління в екологічній діяльності
 4. Медична екологія та ендоекологія
 5. Основи ландшафтного дизайну
 6. Правові основи заповідної справи
 7. Міжнародне та національне екологічне право
 8. Political and economic aspects of biodiversity conservation in V4 countries
 9. Засоби збалансованого природокористувння в агросфері

Курсові роботи

 1. Курсова “Вчення про довкілля”  (з 5-ти дисциплін, у т.ч.”Метеорологія та кліматологія””Ландшафтознавство”)
 2. Курсова “Екологічні проблеми і шляхи їх вирішення” (з 3-х дисциплін, у т.ч. “Нормування. антропогенного навантаження на НС”)
 3. Курсова “Моніторинг та експертиза стану довкілля” (з 3-х дисциплін, у т.ч. “Моніторинг довкілля”, “Міжнародне та національне екологічне право”)

Викладачі кафедри керують навчальними практиками:

1. Максименко Надія Василівна:
–розділ «Метеорологія та кліматологія» на I етапі загально-екологічної практики студентів 1 курсу денної форми навчання.
– загально-екологічна практика студентів 2 курсу заочної форми навчання;
– ландшафтно-екологічна практика студентів 3 курсу заочної форми навчання.
2. Кочанов Едуард Олексійович:
– науково-виробнича практика студентів 1 курсу магістратури.
4. Клєщ Анастасія Анатоліїївна:
– II етап ландшафтно-екологічної практики студентів 2 курсу у НПП “Слобожанський”.
5. Рябенький Арсеній Вікторовіч:
– II етап ландшафтно-екологічної практики студентів 2 курсуу НПП “Слобожанський”
6. Гололобова Олена Олександрівна:
– виробнича практика студентів 3 курсу.

Науково-дослідна робота, що виконується на кафедрі охоплює таку тематику:

o Моніторинг екологічного стану компонентів і комплексів довкілля
o Дослідження змін клімату
o Оцінка стану територій та об’єктів ПЗФ. Формування екологічної мережі
o Ландшафтно-екологічні дослідження
o Ландшафтно-екологічне планування
o Екологія лісу
o Екологічна метеорологія і екологія атмосферного повітря
o Агроекологія
o ГІС-моделювання для екологічних потреб
o Медико-екологічні дослідження

Міжнародне співробітництво

Зараз на кафедрі виконується проект  Міжнародного Вишеградського Фонду «Політичні та економічні аспекти збереження біорізноманіття в країнах Вишеградської групи» (Словаччина,Польща, Угорщина, Україна, 2016-2019),
 
Кафедра приймає активну участь у реалізації проекту INTENSE – Integrated Doctoral Program for Environmental Policy, Management and Technology (Естонія, Австрія, Латвія, Монголія, В’єтнам, Україна) (2018-2020) тощо.

Виховна робота є невід’ємною складовою роботи кафедри:

Співробітники кафедри, що є кураторами академічних груп, регулярно проводять кураторські години, відвідують гуртожитки, беруть участь у культурно-масових заходах, що проводить інститут.
 
 
Викладачі кафедри активно проводять профорієнтаційну роботу:
o Приймають участь у підготовці Дня відкритих дверей, Дня випускника,
o працюють у Малій академії наук з обдарованими школярами,
o входять до складу журі шкільних конкурсів наукових робіт і олімпіад,
o читають лекції у «Школі юного еколога».