Кафедра моніторингу довкілля та природокористування

Кафедра моніторингу довкілля та природокористування є структурним підрозділом екологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Створену в 2007 році одночасно із заснуванням екологічного факультету кафедру моніторингу, природокористування та попередження надзвичайних ситуацій у 2013 році перейменовано на кафедру моніторингу довкілля та природокористування.

 

Всього кадровий склад кафедри налічує 14 осіб професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжного персоналу, наукових працівників та аспірантів.

 
Очолює кафедру доктор географічних наук, доцент Максименко Надія Василівна.
 
Кадровий склад
 
Професорсько-викладацький склад
 
1. Балюк Святослав Антонович – доктор сільськогосподарських наук, академік НААН України, директор ННЦ «ІГА імені О. Н. Соколовського», професор кафедри моніторингу довкілля та природокористування.
2. Максименко Надія Василівна – доктор географічних наук, доцент, завідувач кафедрою моніторингу довкілля та природокористування.
3. Кочанов Едуард Олексійович – кандидат військових наук, доцент, доцент кафедри моніторингу довкілля та природокористування.
4. Гололобова Олена Олександрівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри моніторингу довкілля та природокористування.
5. Коваль Ірина Михайлівна – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник УкрНДІЛГА, доцент кафедри моніторингу довкілля та природокористування.
6. Адаменко Микола Ігорович – доктор технічних наук, професор кафедри моніторингу довкілля та природокористування.
7. Рябенький Арсеній Вікторович – доцент кафедри моніторингу довкілля та природокористування.
8. Клєщ Анастасія Анатоліїївна – старший викладач кафедри моніторингу довкілля та природокористування.
 
 
Навчально-допоміжний персонал
 
1. Александрова Анастасія Сергіївна – інженер І категорії
2. Мірошник Юлія Вячеславівна  – інженер І категорії
3. Воронін Владіслав Олександрович – лаборант
 
 
Аспіранти, здобувачі
 
1.Бурченко Світлана Володимирівна – аспірант
2.Дудченко Вікторія Юріївна – аспірант
3.Воронін Владіслав Олександрович – аспірант
4.Михайлова Катерина Юріївна – здобувач
 
 
Навчальна робота
 
Кафедра забезпечує підготовку викокваліфікованих фахівців у галузі екології та природоохоронної діяльності:

– бакалаврів за спеціальністю 101 «Екологія» та напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»;

–  магістрів за спеціальністю 101 «Екологія».

 
Підготовка магістрів на кафедрі здійснюється за спеціалізацією «Заповідна справа». Навчально-методичний та науковий потенціал кафедри забезпечує високий рівень знання наукових принципів заповідної справи, її правових засад в Україні і світі, організаційних, управлінських та інших основ заповідної справи. Спеціалізація синтезує теоретичні та практичні питання збереження та відновлення природних комплексів і їх компонентів на територіях та об’єктах екологічної мережі. Належне місце у підготовці відведене аналізу практичних питань організації природоохоронних територій різних категорій, забезпеченню режиму їх охорони, методам та практиці ведення наукової, рекреаційної, освітньо – виховної та інших видів діяльності в межах природно-заповідного фонду України.
 
Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

Дисципліни підготовки бакалавра

 

  1. Метеорологія і кліматологія – / Програма Матеріали /
  2. Ландшафтознавство – / Програма Матеріали /
  3. Ландшафтна екологія – / Програма Матеріали /
  4. Планування експериментальних досліджень – / Програма Матеріали /
  5. Картографічне забезпечення екологічних досліджень – / Програма Матеріали /
  6. Нормування антропогенного навантаження на НС – / Програма Матеріали /
  7. Екологічна безпека – / Програма Матеріали /
  8. Моніторинг довкілля – / Програма Матеріали /
  9. Міжнародне та національне екологічне право – / Програма Матеріали 
  10. ГІС – / Програма Матеріали /
  11. Методи вимірювання параметрів НС (Модуль «Картографічний метод) – / Програма Матеріали /
  12. Організація управління в екологічній діяльності – / Програма Матеріали /
  13. Ландшафтно-екологічне планування з основам ландшафтного дизайну – / Програма Матеріали /
  14. Екологічні наслідки природних та антропогенних катастроф – / Програма Матеріали /
  15. Медична екологія та ендоекологія – / Програма / Матеріали / 
  16. Екологічний туризм – / Програма Матеріали /
  17. Основи екологічного ризику – / Програма Матеріали /
  18. Вступ до спеціалізацій (Модуль «Заповідна справа») – / Програма Матеріали /
  19. Ландшафтно-екологічне планування – / Програма Матеріали /
  20. Основи ландшафтного дизайну – / Програма Матеріали /

 

Міжфакультетська дисципліна

 1. Основи ландшафтного дизайну – / Програма Матеріали /

Дисципліни підготовки магістра

 1. Глобальні проблеми сучасності – / Програма Матеріали /
 2. ГІС в екології – / Програма Матеріали /
 3. Чинники успішного працевлаштування за фахом – / Програма Матеріали /
 4. Нормування антропогенного навантаження (для ЕГХНГ) – / Програма Матеріали /

Дисципліни за спеціалізацією «Заповідна справа»

 1. Формування екомережі – / Програма Матеріали /
 2. Ландшафтне планування заповідних територій – / Програма Матеріали /
 3. Екологія лісу з основами лісознавства – / Програма Матеріали /
 4. Наукова, освітня та рекреаційна діяльність на об’єктах ПЗФ – / Програма Матеріали /
 5. Political and economic aspects of biodiversity conservation in V4 countries – / Програма Матеріали /
 6. Правові основи заповідної справи – / Програма Матеріали /

Курсові роботи

 1. Курсова “Вчення про довкілля”  (з 5-ти дисциплін, у т.ч.”Метеорологія та кліматологія””Ландшафтознавство”)
 2. Курсова “Екологічні проблеми і шляхи їх вирішення” (з 3-х дисциплін, у т.ч. “Нормування. антропогенного навантаження на НС”)
 3. Курсова “Моніторинг та експертиза стану довкілля” (з 3-х дисциплін, у т.ч. “Моніторинг довкілля”, “Міжнародне та національне екологічне право”)

 

 
Викладачі кафедри керують навчальними практиками:
 
1. Максименко Надія Василівна:
– розділ «Метеорологія та кліматологія» на I етапі загально-екологічної практики студентів 1 курсу денного відділення.
– загально-екологічна практика студентів 2 курсу заочного відділення;
– ландшафтно-екологічна практика студентів 3 курсу заочного відділення. 
 
2. Кочанов Едуард Олексійович:
– I етап загально-екологічної практики студентів 1 курсу денного відділення;
– науково-виробнича практика студентів 5 курсу. 
 
4. Клєщ Анастасія Анатоліїївна:
– II етап ландшафтно-екологічної практики студентів 2 курсу у НПП “Слобожанський”.
 
5. Рябенький Арсеній Вікторовіч:
– II етап ландшафтно-екологічної практики студентів 2 курсуу НПП “Слобожанський”
 
6. Гололобова Олена Олександрівна:
– виробнича практика студентів 3 курсу.
 
Науково-дослідна робота, що виконується на кафедрі охоплює таку тематику:
 
o Моніторинг екологічного стану компонентів і комплексів довкілля
o Оцінка стану територій та об’єктів ПЗФ. Формування екологічної мережі
o Ландшафтно-екологічні дослідження
o Ландшафтно-екологічне планування
o Екологія лісу
o Екологічна метеорологія і екологія атмосферного повітря
o Агроекологія
o ГІС-моделювання для екологічних потреб
o  Медико-екологічні дослідження
 
Кафедра є орагнізатором проведення у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна щорічної конференції Всеукраїнські наукові Таліївські читання, за матеріалами виступів на яких видається збірка статей «Охорона довкілля».

Міжнародне співробітництво

 
Зараз на кафедрі виконується проект  Міжнародного Вишеградського Фонду «Політичні та економічні аспекти збереження біорізноманіття в країнах Вишеградської групи» (Словаччина,Польща, Угорщина, Україна, 2016-2019),
 
Кафедра приймає активну участь у реалізації проекту INTENSE – Integrated Doctoral Program for Environmental Policy, Management and Technology (Естонія, Австрія, Латвія, Монголія, В’єтнам, Україна) (2018-2020) тощо.
 
Виховна робота є невід’ємною складовою роботи кафедри:
 
Співробітники кафедри, що є кураторами академічних груп, регулярно проводять кураторські години, відвідують гуртожитки, беруть участь у культурно-масових заходах, що проводить факультет.
 
 
Викладачі кафедри активно проводять профорієнтаційну роботу:
o Приймають участь у підготовці Дня відкритих дверей, Дня випускника,
o працюють у Малій академії наук з обдарованими школярами,
o входять до складу журі шкільних конкурсів наукових робіт і олімпіад,
o читають лекції у «Школі юного еколога».
 
 
 
Основні:
Сумісники: