fbpx

Кафедра моніторингу довкілля та природокористування

Кафедра моніторингу довкілля та природокористування

Це структурний підрозділ навчально-наукового інституту екології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Створену в 2007 році одночасно із заснуванням екологічного факультету кафедру моніторингу, природокористування та попередження надзвичайних ситуацій у 2013 році перейменовано на кафедру моніторингу довкілля та природокористування.

Кадровий склад

Всього кадровий склад кафедри налічує 14 осіб професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжного персоналу, наукових працівників та аспірантів.

Очолює кафедру доктор географічних наук, професор Максименко Надія Василівна

Професорсько-викладацький склад

1. Максименко Надія Василівна – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедрою моніторингу довкілля та природокористування.

2. Балюк Святослав Антонович – доктор сільськогосподарських наук, академік НААН України, директор ННЦ «ІГА імені О. Н. Соколовського», професор кафедри моніторингу довкілля та природокористування.

3. Адаменко Микола Ігорович – доктор технічних наук, професор кафедри моніторингу довкілля та природокористування.

4. Гололобова Олена Олександрівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри моніторингу довкілля та природокористування.

5. Коваль Ірина Михайлівна – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник УкрНДІЛГА, доцент кафедри моніторингу довкілля та природокористування.

6. Кочанов Едуард Олексійович – кандидат військових наук, доцент, доцент кафедри моніторингу довкілля та природокористування.

7. Рябенький Арсеній Вікторович – доцент кафедри моніторингу довкілля та природокористування.

8. Клєщ Анастасія Анатоліїївна – старший викладач кафедри моніторингу довкілля та природокористування.

Адреса: 61022, м. Харків, пл. Свободи 6,
Північний корпус, 4 поверх к. 470, 479, 480-а тел. 707-56-36
E-mail: monitoring.ecodepart@gmail.com

Навчальна робота

Кафедра забезпечує підготовку викокваліфікованих фахівців у галузі екології та природоохоронної діяльності:
– бакалаврів зі спеціальності 101 «Екологія» за освітніми програмами “Екологія”, “Заповідна справа”, “Екологічна безпека”, “Екологічний контроль та аудит”;
– магістрів зі спеціальності 101 «Екологія» за освітніми програмами “Екологія та охорона навколишнього середовища”, “Заповідна справа”, “Екологічна безпека”, “Екологічний контроль та аудит”;
 
Навчально-методичний та науковий потенціал кафедри забезпечує високий рівень знання наукових принципів заповідної справи, її правових засад в Україні і світі, організаційних, управлінських та інших основ заповідної справи. Спеціалізація синтезує теоретичні та практичні питання збереження та відновлення природних комплексів і їх компонентів на територіях та об’єктах екологічної мережі. Належне місце у підготовці відведене аналізу практичних питань організації природоохоронних територій різних категорій, забезпеченню режиму їх охорони, методам та практиці ведення наукової, рекреаційної, освітньо – виховної та інших видів діяльності в межах природно-заповідного фонду України.

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

Дисципліни підготовки бакалавра

 1. ГІС – / Програма /
 2. Екологічна безпека – / Програма /
 3. Екологічні наслідки природних та антропогенних катастроф – / Програма /
 4. Засоби збалансованого природокористування в агросфері – / Програма /
 5. Картографічне забезпечення екологічних досліджень – / Програма /
 6. Ландшафтна екологія – / Програма /
 7. Ландшафтно-екологічне планування – / Програма /
 8. Ландшафтно-екологічне планування з основами ландшафтного дизайну – / Програма /
 9. Ландшафтознавство – / Програма /
 10. Медична екологія та ендоекологія – / Програма /
 11. Метеорологія і кліматологія – / Програма /
 12. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища – / Програма /
 13. Моніторинг довкілля – / Програма /
 14. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище – / Програма /
 15. Організація польових маршрутних досліджень – / Програма /
 16. Організація управління в екологічній діяльності – / Програма /
 17. Основи екологічного ризику – / Програма /
 18. Основи ландшафтного дизайну – / Програма /
 19. Планування експериментальних досліджень – / Програма /
 20. Природоохоронне законодавство та екологічне право – / Програма /
 21. Просторова геоботаніка – / Програма /

Дисципліни підготовки магістра за освітньо-професійною програмою «Екологія та охорона навколишнього природного середовища»

 1. ГІС в екології – / Програма /
 2. Глобальні проблеми сучасності – / Програма /
 3. Економіка і менеджмент дизайнерської роботи – / Програма /
 4. Нормування антропогенного навантаження – / Програма /

Міжфакультетська дисципліна

 1. Історія катастроф – / Програма /
 2. Організація туристичних походів та експедиційної діяльності – / Програма /
 3. Історія та естетика садово-паркового мистецтва – / Програма /
 4. Погода і клімат: глобальне потепління – / Програма /

Дисципліни підготовки магістра за освітньо-професійною програмою «Заповідна справа»

 1. Political and economic aspects of biodiversity conservation in V4 countries – / Програма /
 2. ГІС в заповідній справі – / Програма /
 3. Дизайн територій громадського використання на об’єктах ПЗФ – / Програма /
 4. Екологічний та зелений туризм – / Програма /
 5. Екологія лісу з основами лісознавства – / Програма /
 6. Міжнародне співробітництво в розбудові ПЗФ – / Програма /
 7. Міжнародні та вітчизняні громадські організації природоохоронного спрямування – / Програма /
 8. Наукова, освітня та рекреаційна діяльність на об’єктах ПЗФ – / Програма /
 9. Наукові проєкти на об’єктах ПЗФ – / Програма /
 10. Правові основи заповідної справи – / Програма /
 11. Теорія і історія заповідної справи – / Програма /

Курсові роботи

 1. Курсова «Вчення про довкілля» (з 5-ти дисциплін, у т.ч. «Метеорологія та кліматологія», «Ландшафтознавство»)
 2. Курсова «Екологічні проблеми і шляхи їх вирішення» (з 3-х дисциплін, у т.ч. «Нормування. антропогенного навантаження на НС»)
 3. Курсова «Моніторинг та експертиза стану довкілля» (з 3-х дисциплін, у т.ч. «Моніторинг довкілля», «Міжнародне та національне екологічне право»)
 4. Курсова робота міждисциплінарна «Заповідна справа»
 5. Курсова робота міждисциплінарна «Ландшафтний дизайн»

Сертифіковані дистанційні курси

 1. Метеорологія та кліматологія
 2. Екологічна метеорологія та кліматологія
 3. Організація управління в екологічній діяльності
 4. Медична екологія та ендоекологія
 5. Основи ландшафтного дизайну
 6. Правові основи заповідної справи
 7. Міжнародне та національне екологічне право
 8. Political and economic aspects of biodiversity conservation in V4 countries
 9. Засоби збалансованого природокористувння в агросфері

Викладачі кафедри керують навчальними практиками:

1. Максименко Надія Василівна:
–розділ «Метеорологія та кліматологія» на I етапі загально-екологічної практики студентів 1 курсу денної форми навчання.
– загально-екологічна практика студентів 2 курсу заочної форми навчання;
– ландшафтно-екологічна практика студентів 3 курсу заочної форми навчання.
2. Кочанов Едуард Олексійович:
– науково-виробнича практика студентів 1 курсу магістратури.
4. Клєщ Анастасія Анатоліїївна:
– II етап ландшафтно-екологічної практики студентів 2 курсу у НПП “Слобожанський”.
5. Рябенький Арсеній Вікторовіч:
– II етап ландшафтно-екологічної практики студентів 2 курсуу НПП “Слобожанський”
6. Гололобова Олена Олександрівна:
– виробнича практика студентів 3 курсу.

Науково-дослідна робота, що виконується на кафедрі охоплює таку тематику:

o Моніторинг екологічного стану компонентів і комплексів довкілля
o Дослідження змін клімату
o Оцінка стану територій та об’єктів ПЗФ. Формування екологічної мережі
o Ландшафтно-екологічні дослідження
o Ландшафтно-екологічне планування
o Екологія лісу
o Екологічна метеорологія і екологія атмосферного повітря
o Агроекологія
o ГІС-моделювання для екологічних потреб
o Медико-екологічні дослідження

Міжнародне співробітництво

Зараз на кафедрі виконується проект  Міжнародного Вишеградського Фонду «Політичні та економічні аспекти збереження біорізноманіття в країнах Вишеградської групи» (Словаччина,Польща, Угорщина, Україна, 2016-2019),
 
Кафедра приймає активну участь у реалізації проекту INTENSE – Integrated Doctoral Program for Environmental Policy, Management and Technology (Естонія, Австрія, Латвія, Монголія, В’єтнам, Україна) (2018-2020) тощо.

Виховна робота є невід’ємною складовою роботи кафедри:

Співробітники кафедри, що є кураторами академічних груп, регулярно проводять кураторські години, відвідують гуртожитки, беруть участь у культурно-масових заходах, що проводить інститут.
 
 
Викладачі кафедри активно проводять профорієнтаційну роботу:
o Приймають участь у підготовці Дня відкритих дверей, Дня випускника,
o працюють у Малій академії наук з обдарованими школярами,
o входять до складу журі шкільних конкурсів наукових робіт і олімпіад,
o читають лекції у «Школі юного еколога».