Кафедра моніторингу довкілля та природокористування

Кафедра моніторингу довкілля та природокористування

Це структурний підрозділ навчально-наукового інституту екології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Створену в 2007 році одночасно із заснуванням екологічного факультету кафедру моніторингу, природокористування та попередження надзвичайних ситуацій у 2013 році перейменовано на кафедру моніторингу довкілля та природокористування.

Кадровий склад

Всього кадровий склад кафедри налічує 14 осіб професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжного персоналу, наукових працівників та аспірантів.

Очолює кафедру доктор географічних наук, професор Максименко Надія Василівна

Професорсько-викладацький склад

1. Максименко Надія Василівна – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедрою моніторингу довкілля та природокористування.

2. Балюк Святослав Антонович – доктор сільськогосподарських наук, академік НААН України, директор ННЦ «ІГА імені О. Н. Соколовського», професор кафедри моніторингу довкілля та природокористування.

3. Адаменко Микола Ігорович – доктор технічних наук, професор кафедри моніторингу довкілля та природокористування.

4. Гололобова Олена Олександрівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри моніторингу довкілля та природокористування.

5. Коваль Ірина Михайлівна – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник УкрНДІЛГА, доцент кафедри моніторингу довкілля та природокористування.

6. Кочанов Едуард Олексійович – кандидат військових наук, доцент, доцент кафедри моніторингу довкілля та природокористування.

7. Рябенький Арсеній Вікторович – доцент кафедри моніторингу довкілля та природокористування.

8. Клєщ Анастасія Анатоліїївна – старший викладач кафедри моніторингу довкілля та природокористування.

Навчальна робота

Кафедра забезпечує підготовку викокваліфікованих фахівців у галузі екології та природоохоронної діяльності:
– бакалаврів зі спеціальності 101 «Екологія» за освітніми програмами “Екологія”, “Заповідна справа”, “Екологічна безпека”, “Екологічний контроль та аудит”;
– магістрів зі спеціальності 101 «Екологія» за освітніми програмами “Екологія та охорона навколишнього середовища”, “Заповідна справа”, “Екологічна безпека”, “Екологічний контроль та аудит”;
 
Навчально-методичний та науковий потенціал кафедри забезпечує високий рівень знання наукових принципів заповідної справи, її правових засад в Україні і світі, організаційних, управлінських та інших основ заповідної справи. Спеціалізація синтезує теоретичні та практичні питання збереження та відновлення природних комплексів і їх компонентів на територіях та об’єктах екологічної мережі. Належне місце у підготовці відведене аналізу практичних питань організації природоохоронних територій різних категорій, забезпеченню режиму їх охорони, методам та практиці ведення наукової, рекреаційної, освітньо – виховної та інших видів діяльності в межах природно-заповідного фонду України.

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

Дисципліни підготовки бакалавра

 1. ГІС – / Програма / Матеріали /
 2. Екологічна безпека
 3. Екологічний туризм
 4. Екологічні наслідки природних та антропогенних катастроф
 5. Засоби збалансованого природокористування в агросфері
 6. Картографічне забезпечення екологічних досліджень
 7. Ландшафтна екологія
 8. Ландшафтно-екологічне планування
 9. Ландшафтно-екологічне планування з основами ландшафтного дизайну
 10. Ландшафтознавство
 11. Медична екологія та ендоекологія
 12. Метеорологія і кліматологія
 13. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища
 14. Моніторинг довкілля
 15. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище
 16. Організація польових маршрутних досліджень
 17. Організація управління в екологічній діяльності
 18. Основи екологічного ризику
 19. Основи ландшафтного дизайну
 20. Планування експериментальних досліджень
 21. Природоохоронне законодавство та екологічне право
 22. Просторова геоботаніка

Дисципліни підготовки магістра за освітньо-професійною програмою «Екологія та охорона навколишнього природного середовища»

 1. ГІС в екології
 2. Глобальні проблеми сучасності
 3. Економіка і менеджмент дизайнерської роботи
 4. Нормування антропогенного навантаження

Міжфакультетська дисципліна

 1. Історія катастроф.
 2. Організація туристичних походів та експедиційної діяльності.
 3. Основи ландшафтного дизайну.

Дисципліни підготовки магістра за освітньо-професійною програмою «Заповідна справа»

 1. Political and economic aspects of biodiversity conservation in V4 countries
 2. ГІС в заповідній справі
 3. Дизайн територій громадського використання на об’єктах ПЗФ
 4. Екологічний та зелений туризм
 5. Екологія лісу з основами лісознавства
 6. Міжнародне співробітництво в розбудові ПЗФ
 7. Міжнародні та вітчизняні громадські організації природоохоронного спрямування
 8. Наукова, освітня та рекреаційна діяльність на об’єктах ПЗФ
 9. Наукові проєкти на об’єктах ПЗФ
 10. Правові основи заповідної справи
 11. Теорія і історія заповідної справи

Курсові роботи

 1. Курсова «Вчення про довкілля» (з 5-ти дисциплін, у т.ч. «Метеорологія та кліматологія», «Ландшафтознавство»)
 2. Курсова «Екологічні проблеми і шляхи їх вирішення» (з 3-х дисциплін, у т.ч. «Нормування. антропогенного навантаження на НС»)
 3. Курсова «Моніторинг та експертиза стану довкілля» (з 3-х дисциплін, у т.ч. «Моніторинг довкілля», «Міжнародне та національне екологічне право»)
 4. Курсова робота міждисциплінарна «Заповідна справа»
 5. Курсова робота міждисциплінарна «Ландшафтний дизайн»

Сертифіковані дистанційні курси

 1. Метеорологія та кліматологія
 2. Екологічна метеорологія та кліматологія
 3. Організація управління в екологічній діяльності
 4. Медична екологія та ендоекологія
 5. Основи ландшафтного дизайну
 6. Правові основи заповідної справи
 7. Міжнародне та національне екологічне право
 8. Political and economic aspects of biodiversity conservation in V4 countries
 9. Засоби збалансованого природокористувння в агросфері

Викладачі кафедри керують навчальними практиками:

1. Максименко Надія Василівна:
–розділ «Метеорологія та кліматологія» на I етапі загально-екологічної практики студентів 1 курсу денної форми навчання.
– загально-екологічна практика студентів 2 курсу заочної форми навчання;
– ландшафтно-екологічна практика студентів 3 курсу заочної форми навчання.
2. Кочанов Едуард Олексійович:
– науково-виробнича практика студентів 1 курсу магістратури.
4. Клєщ Анастасія Анатоліїївна:
– II етап ландшафтно-екологічної практики студентів 2 курсу у НПП “Слобожанський”.
5. Рябенький Арсеній Вікторовіч:
– II етап ландшафтно-екологічної практики студентів 2 курсуу НПП “Слобожанський”
6. Гололобова Олена Олександрівна:
– виробнича практика студентів 3 курсу.

Науково-дослідна робота, що виконується на кафедрі охоплює таку тематику:

o Моніторинг екологічного стану компонентів і комплексів довкілля
o Дослідження змін клімату
o Оцінка стану територій та об’єктів ПЗФ. Формування екологічної мережі
o Ландшафтно-екологічні дослідження
o Ландшафтно-екологічне планування
o Екологія лісу
o Екологічна метеорологія і екологія атмосферного повітря
o Агроекологія
o ГІС-моделювання для екологічних потреб
o Медико-екологічні дослідження

Міжнародне співробітництво

Зараз на кафедрі виконується проект  Міжнародного Вишеградського Фонду «Політичні та економічні аспекти збереження біорізноманіття в країнах Вишеградської групи» (Словаччина,Польща, Угорщина, Україна, 2016-2019),
 
Кафедра приймає активну участь у реалізації проекту INTENSE – Integrated Doctoral Program for Environmental Policy, Management and Technology (Естонія, Австрія, Латвія, Монголія, В’єтнам, Україна) (2018-2020) тощо.

Виховна робота є невід’ємною складовою роботи кафедри:

Співробітники кафедри, що є кураторами академічних груп, регулярно проводять кураторські години, відвідують гуртожитки, беруть участь у культурно-масових заходах, що проводить інститут.
 
 
Викладачі кафедри активно проводять профорієнтаційну роботу:
o Приймають участь у підготовці Дня відкритих дверей, Дня випускника,
o працюють у Малій академії наук з обдарованими школярами,
o входять до складу журі шкільних конкурсів наукових робіт і олімпіад,
o читають лекції у «Школі юного еколога».