Кафедра екологічного моніторингу і заповідної справи

Кафедра екологічного моніторингу і заповідної справи

Це структурний підрозділ навчально-наукового інституту екології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Створену в 2007 році одночасно із заснуванням екологічного факультету кафедру моніторингу, природокористування та попередження надзвичайних ситуацій у 2013 році перейменовано на кафедру моніторингу довкілля та природокористування. З 2021 року кафедра має назву екологічного моніторингу та заповідної справи.

Кадровий склад

Всього кадровий склад кафедри налічує 14 осіб професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжного персоналу, наукових працівників та аспірантів.

Очолює кафедру доктор географічних наук, професор Максименко Надія Василівна

Професорсько-викладацький склад

1. Максименко Надія Василівна – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедрою екологічного моніторингу і заповідної справи

2. Балюк Святослав Антонович – доктор сільськогосподарських наук, академік НААН України, директор ННЦ «ІГА імені О. Н. Соколовського», професор кафедри екологічного моніторингу і заповідної справи.

3. Гололобова Олена Олександрівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент екологічного моніторингу і заповідної справи.

4. Коваль Ірина Михайлівна – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник УкрНДІЛГА, доцент екологічного моніторингу і заповідної справи.

5. Кочанов Едуард Олексійович – кандидат військових наук, доцент, доцент кафедри екологічного моніторингу і заповідної справи.

6. Рябенький Арсеній Вікторович – доцент кафедри екологічного моніторингу і заповідної справи.

7. Клєщ Анастасія Анатоліїївна – старший викладач кафедри екологічного моніторингу і заповідної справи.

8. Безроднова Ольга Володимирівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри екологічного моніторингу і заповідної справи.

Адреса: 61022, м. Харків, пл. Свободи 6,
Північний корпус, 4 поверх к. 470, 479, 480-а 

Контакти :

Телефон, месенджери : +380 67 722 39 08 (+Telegram, +Viber)

E-mail : monitoring.ecology@karazin.ua 

monitoring.ecodepart@gmail.com

Навчальна робота

Кафедра забезпечує підготовку викокваліфікованих фахівців у галузі екології та природоохоронної діяльності:
– бакалаврів зі спеціальності 101 «Екологія» за освітніми програмами “Екологія”, “Заповідна справа”, “Екологічна безпека”, “Екологічний контроль та аудит”;
– магістрів зі спеціальності 101 «Екологія» за освітніми програмами “Екологія та охорона навколишнього середовища”, “Заповідна справа”, “Екологічна безпека”, “Екологічний контроль та аудит”;
 
Навчально-методичний та науковий потенціал кафедри забезпечує високий рівень знання наукових принципів заповідної справи, її правових засад в Україні і світі, організаційних, управлінських та інших основ заповідної справи. Спеціалізація синтезує теоретичні та практичні питання збереження та відновлення природних комплексів і їх компонентів на територіях та об’єктах екологічної мережі. Належне місце у підготовці відведене аналізу практичних питань організації природоохоронних територій різних категорій, забезпеченню режиму їх охорони, методам та практиці ведення наукової, рекреаційної, освітньо – виховної та інших видів діяльності в межах природно-заповідного фонду України.

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

Дисципліни підготовки БАКАЛАВРА Спеціальності 101 Екологія

ОП «Екологія», «Заповідна справа», «Екологічна безпека», «Екологічний контроль і аудит»

І семестр

 1. Вступ до фаху «Екологія. Заповідна справа» 
 2. Метеорологія і кліматологія
 3. Біогеографія
 4. Нормування антропогенного навантаження на НС
 5. Теорія заповідної справи
 6. Планування експериментальних досліджень
 7. Територіальна організація природокористування
 8. Моніторинг довкілля
 9. Природоохоронне законодавство та екологічне право
 10. Заповідна справа
 11. Ландшафтно-екологічне планування
 12. Міжнародне та національно екологічне законодавство
 13. Екобіогеографія

ІІ семестр

 1. Ландшафтознавство
 2. Ландшафтна екологія
 3. Методологія створення та функціонування об’єктів ПЗФ
 4. Лісознавство
 5. Організація управління в екологічній діяльності
 6. ГІС
 7. Екологічні наслідки природних та антропогенних катастроф
 8. Основи ландшафтного дизайну

Міжфакультетська дисципліна

І семестр

 1. Організація туристичних походів та експедиційної діяльності
 2. Погода і клімат: глобальне потепління
 3. Історія катастроф
 4. Унікальні природні території та об’єкти

Курсові роботи

 1. Курсова «Вчення про довкілля» (з 5-ти дисциплін, у т.ч. «Метеорологія та кліматологія», «Ландшафтознавство»)
 2. Курсова «Екологічні проблеми і шляхи їх вирішення» (з 3-х дисциплін, у т.ч. «Нормування. антропогенного навантаження на НС»)
 3. Курсова «Моніторинг та експертиза стану довкілля» (з 3-х дисциплін, у т.ч. «Моніторинг довкілля», «Міжнародне та національне екологічне право»)
 4. Курсова робота міждисциплінарна «Заповідна справа»
 5. Курсова робота міждисциплінарна «Ландшафтний дизайн»

Дисципліни підготовки МАГІСТРА Спеціальності 101 Екологія

ОП «Екологія», «Заповідна справа», «Екологічна безпека», «Екологічний контроль і аудит»

І семестр

 1. ГІС в екології
 2. Чинники успішного працевлаштування за фахом
 3. Теорія і історія ландшафтного дизайну
 4. Декоративне квітникарство
 5. ГІС в заповідній справі
 6. Правові основи заповідної справи
 7. Наукові проекти на об’єктах ПЗФ
 8. Екологічний та зелений туризм
 9. Оцінка і збереження біорізноманіття
 10. Формування екологічної мережі
 11. Ландшафтно-екологічне планування ЗТ
 12. Організація рекреаційної діяльності на об’єктах ПЗФ

ІІ семестр

 1. Глобальні проблеми сучасності
 2. Теорія і історія заповідної справи
 3. Міжнародні та вітчизняні громадські організації природоохоронного спрямування
 4. Дизайн територій громадського використання
 5. Екологія лісу з основами лісознавства

Сертифіковані дистанційні курси

 1. Метеорологія та кліматологія
 2. Екологічна метеорологія та кліматологія
 3. Організація управління в екологічній діяльності
 4. Медична екологія та ендоекологія
 5. Основи ландшафтного дизайну
 6. Правові основи заповідної справи
 7. Міжнародне та національне екологічне право
 8. Political and economic aspects of biodiversity conservation in V4 countries
 9. Засоби збалансованого природокористування в агросфері
 10. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище
 11. Philisophy of science
 12. Science methodology
 13. Ландшафтна екологія
 14. Історія та естетика садово-паркового мистецтва
Навчально-методичне забезпечення дисциплін

Викладачі кафедри керують навчальними практиками:

1. Максименко Надія Василівна:
–розділ «Метеорологія та кліматологія» на I етапі загально-екологічної практики студентів 1 курсу денної форми навчання.
– загально-екологічна практика студентів 2 курсу заочної форми навчання;
– ландшафтно-екологічна практика студентів 3 курсу заочної форми навчання.
2. Кочанов Едуард Олексійович:
– науково-виробнича практика студентів 1 курсу магістратури.
4. Клєщ Анастасія Анатоліїївна:
– II етап ландшафтно-екологічної практики студентів 2 курсу у НПП “Слобожанський”.
5. Рябенький Арсеній Вікторовіч:
– II етап ландшафтно-екологічної практики студентів 2 курсуу НПП “Слобожанський”
6. Гололобова Олена Олександрівна:
– виробнича практика студентів 3 курсу.

Науково-дослідна робота, що виконується на кафедрі охоплює таку тематику:

o Моніторинг екологічного стану компонентів і комплексів довкілля
o Дослідження змін клімату
o Оцінка стану територій та об’єктів ПЗФ. Формування екологічної мережі
o Ландшафтно-екологічні дослідження
o Ландшафтно-екологічне планування
o Екологія лісу
o Екологічна метеорологія і екологія атмосферного повітря
o Агроекологія
o ГІС-моделювання для екологічних потреб
o Медико-екологічні дослідження

Міжнародне співробітництво

Зараз на кафедрі виконується проект  Міжнародного Вишеградського Фонду «Політичні та економічні аспекти збереження біорізноманіття в країнах Вишеградської групи» (Словаччина,Польща, Угорщина, Україна, 2016-2019),
 
Кафедра приймає активну участь у реалізації проекту INTENSE – Integrated Doctoral Program for Environmental Policy, Management and Technology (Естонія, Австрія, Латвія, Монголія, В’єтнам, Україна) (2018-2020) тощо.

Виховна робота є невід’ємною складовою роботи кафедри:

Співробітники кафедри, що є кураторами академічних груп, регулярно проводять кураторські години, відвідують гуртожитки, беруть участь у культурно-масових заходах, що проводить інститут.
 
 
Викладачі кафедри активно проводять профорієнтаційну роботу:
o Приймають участь у підготовці Дня відкритих дверей, Дня випускника,
o працюють у Малій академії наук з обдарованими школярами,
o входять до складу журі шкільних конкурсів наукових робіт і олімпіад,
o читають лекції у «Школі юного еколога».
X