Буц Юрій Васильович

yurii.buts@hneu.net

Буц Юрій Васильович

доктор технічних наук, професор кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти

Народився 13 квітня 1973 року. Має вищу освіту. У 1995 році закінчив Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка за спеціальністю «Учитель географії та біології». У 2018 році отримав диплом магістра Харківського національного університету міського господарства імені А.М. Бекетова за спеціальністю «Цивільна безпека» (спеціалізація «Охорона праці»).

У 2001 році закінчив аспірантуру Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 11.00.11 «Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів». У 2006 році присвоєно вчене звання доцента кафедри «Безпеки життєдіяльності та екології».

У 2020 році успішно захистив дисертацію подану на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності: 21.06.01 – екологічна безпека

З 2004 по 2010 роки – завідувач кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки Національного університету цивільного захисту України.

З 2010 по 2013 роки навчався в докторантурі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, на кафедрі екології та неоекології.

З 2017 року призначений завідувачем кафедри природоохоронних технологій, екології та безпеки життєдіяльності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.

З 2014 року за сумісництвом – доцент кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти екологічного факультету.

Має понад 350 наукових та навчально-методичних праць, з них близько 100 наукових статей у провідних (фахових) наукових виданнях України та інших країн. Співавтор 3-х монографій. Є автором більше 15 навчально-методичних видань (4 мають гриф МОН України).

Під керівництвом Ю.В. Буца підготовлено 1 кандидата наук.
Входить до складу Науково-методичної ради вищих навчальних закладів Харківської області з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення. Академік Академії Безпеки та Основ Здоров’я; Академік Міжнародної Академії Безпеки Життєдіяльності; Член наукової ради Європейської Асоціації Безпеки (ЕАS).

За особистий внесок у вирішення завдань ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру у 2006 році Ю.В. Буца нагороджено Грамотою МНС України.
У 2016 році Ю.В. Буца нагороджено пам’ятним знаком Національного університету цивільного захисту України.

Наукові інтереси: відновлення геосистем після надзвичайних ситуацій, забезпечення екологічної безпеки геосистем, екологія ландшафту, техногенна безпека України, охорона праці в екологічній діяльності.

X