fbpx

Науково-методична комісія

Діяльність Методичної комісії екологічного факультету здійснюється у таких напрямках:

  • впровадження рекомендацій Науково-методичної ради Університету на екологічному факультеті;
  • узагальнення прогресивного досвіду та подання пропозицій Вченій раді факультету щодо впровадження сучасних інформаційних технологій та інноваційних методів навчання;
  • сприяння підготовці навчально-методичної літератури науково-педагогічними працівниками факультету, розгляд і надання рекомендацій для її опублікування;
  • координація роботи кафедр у підготовці навчально-методичної літератури;
  • сприяння підвищенню професійного рівня викладацького складу факультету;
  • удосконалення організаційного та методичного забезпечення навчально-виховного процесу, його інтенсифікація на основі впровадження сучасних методів навчання, прогресивних освітніх та новітніх інноваційних технологій.

Положення про організацію навчально-методичної роботи на екологічному факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Cклад методичної комісії екологічного факультету ХНУ імені В.Н.Каразіна

План роботи методичної комісії екологічного факультету на 2019/2020 навчальний рік