Наукові видання

Людина і довкілля. Проблеми неоекології

Журнал наукових праць Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Заснований у 1999 р., періодичність – 4 рази на рік. 

Надаються результати теоретичних проблем екології та неоекології, екологічних  та географічних досліджень компонентів довкілля, екології людини, нових інформаційних технологій, геоекологічного моніторингу, результатів вирішення екологічних та географічних проблем різного рівня, екологічних проблем міських систем, проблем впливу на природне середовище, його еколого-економічних наслідків, медико-екологічні дослідження та ін.

Власний сайт журналу

Архів видань та сторінка журналу на сайті “Наукова періодика Каразінського університету”

Вимоги до оформлення статей

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія ЕКОЛОГІЯ

У віснику надаються результати теоретичних та прикладних досліджень у галузі екології, неоекології, екологічної безпеки, охорони навколишнього довкілля та збалансованого природокористування. Пріоритету надано розв’язанню широкого кола екологічних проблем, новим напрямам прикладної екології, інноваційним дослідженням, розробці  інформаційних технологій в галузі екології та збалансованого природокористування. Викладаються питання організації та методологічних досліджень національної вищої екологічної та природоохоронної освіти.

Для викладачів вищих закладів освіти, науковців і фахівців, студентів.

Власний сайт журналу

Архів видань та сторінка журналу на сайті “Наукова періодика Каразінського університету”

Вимоги до оформлення статей

Охорона довкілля

Збірка наукових праць “Охорона довкілля” видається один раз на рік за матеріалами Всеукраїнських наукових Таліївських читань. До публікації приймаються статті, присвячені обговоренню наступних питань:

1. Сучасні проблеми раціонального природокористування та охорони природи;

2. Оцінка екологічного стану компонентів і комплексів довкілля;

3. Наукові та освітянські проблеми заповідної справи в Україні.

Збірник наукових праць «Охорона довкілля» має УДК, ББК та ISBN.
 

Архів

Збірник наукових праць ХIХ Всеукраїнських наукових Таліївських читань (2023)

Збірник наукових праць ХVIII Всеукраїнських наукових Таліївських читань (2022)

Збірник наукових праць ХVII Всеукраїнських наукових Таліївських читань (2021)

Збірник наукових праць ХVI Всеукраїнських наукових Таліївських читань (2020)

Збірник наукових праць ХV Всеукраїнських наукових Таліївських читань (2019)

Збірник наукових праць ХІV Всеукраїнських наукових Таліївських читань (2018)

Збірник наукових праць ХІІІ Всеукраїнських наукових Таліївських читань (2017)

Збірник наукових праць ХІІ Всеукраїнських наукових Таліївських читань (2016)

Збірник наукових праць ХІ Всеукраїнських наукових Таліївських читань (2015)

Збірник наукових праць Х Всеукраїнських наукових Таліївських читань (2014)

Збірник наукових праць ІХ Всеукраїнських наукових Таліївських читань (2013)

Збірник наукових праць VІІІ Всеукраїнських наукових Таліївських читань (2012)

Збірник наукових праць VІІ Всеукраїнських наукових Таліївських читань (2011)

Збірник наукових праць VІ Всеукраїнських наукових Таліївських читань (2010)

Збірник наукових праць V Всеукраїнських наукових Таліївських читань (2010)

Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

У збірнику публікуються матеріали, які висвітлюють сучасний екологічний стан навколишнього середовища та екологічні проблеми у різних регіонах України, Білорусі, Греції, Австрії, Словаччини тощо, а також шляхи їх вирішення. 

Традиційно збірка наукових праць видається за матеріалами Міжнародної науковї конференціїї студентів, аспірантів та молодих вчених. Підготовка матеріалів відбувається під науковим керівництвом викладачів вищіх навчальних закладів.

ЕКОЛОГІЯ, НЕОЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ОСВІТА – НАУКА – ВИРОБНИЦТВО

Збірник тез доповідей  Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво». Тези доповідей присвячені інноваційним підходам до вирішення екологічних проблем, питанням екологічної освіти та висвітлюють аспекти міжнародного  співробітництва в охороні довкілля.

Ecology is a priority

Збірник тез доповідей Всеукраїнської англомовної студентської наукової конференції «Ecology is a priority». Тематика конференції охоплює різні аспекти екологічних досліджень.

Мова видання – англійська.

Актуальні проблеми формальної і неформальної освіти з моніторингу довкілля та заповідної справи

Збірник тез Міжнародної інтернет – конференції «Актуальні проблеми формальної і неформальної освіти з моніторингу довкілля та заповідної справи»

Мова видання – українська, англійська.

Екологічна безпека - сучасні напрямки та перспективи вищої освіти

Збірник тез Міжнародної інтернет – конференції «Екологічна безпека – сучасні напрямки та перспективи вищої освіти»

Мова видання – українська, англійська.

Сучасні проблеми екологічного контролю та аудиту

Збірник тез Міжнародної інтернет – конференції «Сучасні проблеми екологічного контролю та аудиту»

Мова видання – українська, англійська.

X