Ph.D. студент

У Каразінському навчально-науковому інституті екології реалізується освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії (PhD) за спеціальностями:

 

103 «Науки про Землю», спеціалізація – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів;

У Каразінському навчально-науковому інституті екології реалізується освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії (PhD) зі спеціальності 103 «Науки про Землю», спеціалізація – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Нормативний термін навчання – 4 роки.

Навчання здійснюється за рахунок коштів державного бюджету й на контрактній основі.

Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії

З детальнішою інформацією можна ознайомитися за посиланням.

Однією з ключових конкурентних переваг навчання є можливість участі в комплексній докторській програмі з екологічної політики, менеджменту та техноекології на третьому освітньо-науковому рівні освіти, що реалізується в рамках проєкту «Інтегрована докторська школа з екологічної політики, менеджменту та технологій – INTENSE» за програмою Erasmus+ з 2017 року. До складу консорціуму входять 11 партнерів, в університеті проєкт виконує навчально-науковий інститут екології (до листопада 2019 року — екологічний факультет). З детальнішою інформацією можна ознайомитися за посиланням та/або на сайті проєкту.

Запрошуємо до навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) з наук про Землю!

101 «Екологія»

Природничі науки

Фундаментальна теоретична та практична підготовки висококваліфікованого фахівця ступеня доктора філософії в галузі природничих наук за спеціальністю 101 Екологія, здатного продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми та здійснювати власні наукові дослідження у сфері екології, охорони довкілля та природокористування.

Програма підготовки

Освітній рівень – аспірантура

 Денна

Термін навчання 4 роки
Бюджетні місця – Передбачено
Ліцензійний обсяг – 12 осіб
Кредитів – 60 ECTS
Платне навчання – 47 000 грн (1 або 2 курс); 26 000 грн (3 або 4 курс)

Заочна

Термін навчання 4 роки
Бюджетні місця – Передбачено
Ліцензійний обсяг – 3 осіб
Кредитів – 60 ECTS
Платне навчання – 27 000 грн (1 або 2 курс) 15 000 грн (3 або 4 курс)

Структурний підрозділ: Навчально-науковий інститут екології

Опис програми

Програма комбінована (дослідницько-прикладна), посилена теоретична, методологічна, мовна, геоінформаційна підготовка, обов’язкова асистентська практика, можливе стажування у закладах вищої освіти та науково-дослідних установах в Україні і за кордоном. Унікальність програми підкреслюється її освітньою та науковою складовими – поєднанням фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок у галузі ідентифікації екологічних проблем та прийняття природоохоронних рішень; формалізацією та кількісним обґрунтуванням рішень для наступного використання отриманих знань у науково-дослідній, організаційній, проектній роботі, структуризацією та організацією науково-інноваційної діяльності.

Випускник може продовжувати навчання в докторантурі – 8-му рівні НРК.

Доктор філософії з екології може надавати послуги щодо наукових досліджень та експериментальних розробок у сфері природничих наук, а також консультаційні послуги щодо охорони довкілля. Працевлаштування випускників можливе у науково-дослідних установах, закладах вищої освіти, інших установах та організаціях, що здійснюють дослідження та/або підготовку фахівців у сфері екології, охорони довкілля та раціонального природокористування, а також розробляють екологічну політику та здійснюють екологічне управління.

Підготовка докторів філософії здійснюється науково-педагогічними працівниками, Навчально-наукового інституту екології та факультету геології, географії, рекреації і туризму. Усі викладачі відповідають ліцензійним умовам, є штатними викладачами Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, мають науковий ступінь та вчене звання, що відповідає основному профілю дисципліни, що викладається, мають підтверджений рівень наукової та професійної активності. Усі викладачі раз на п’ять років проходять підвищення кваліфікації.

Іноземні громадяни за їх бажанням можуть навчатися англійською та українською мовами.

X