Спеціалізована вчена рада

Спеціалізована вчена рада К 64.051.04 працює в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна МОН України.

Рада приймає до розгляду та проведення захистів дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Підстава: Наказ МОН України № 946 від 22.07.2020 р. Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 лютого 2020 року.

Термін повноважень ради: 31.12.2020 р. – 15.05.2021 р.

СКЛАД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ К 64.051.04 (ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ)

(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України) Спеціальність 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»

Згідно Додатку 1 до

Наказу МОН України

від 22.07.2020 № 946.

Голова ради:

Максименко Надія Василівна, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.11.

Заступник голови:

Крайнюков Олексій Миколайович д.геогр.н., доцент, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.11.

Вчений секретар:

Тітенко Ганна Валеріївна, к.геогр.н., доцент, в. о. директора навчально-наукового інституту, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.11.

Члени ради:

 1. Гудзевич Анатолій Васильович, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 11.00.11;
 2. Залюбовська Оксана Вікторівна, к.геогр.н., доцент кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.11.
 3. Ільїн Леонід Володимирович, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 11.00.11.
 4. Карпець Костянтин Михайлович, к.геогр.н., доцент провідний науковий співробітник відділу, Національний університет цивільного захисту, спеціальність 11.00.11.
 5. Коробкова Ганна Володимирівна, к.геогр.н., в.о. завідувача кафедри, Луганський національний аграрний університет, спеціальність 11.00.11.
 6. Костріков Сергій Васильович, д.геогр.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.11.
 7. Назарук Микола Миколайович, д.геогр.н., професор, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 11.00.11.
 8. Некос Алла Наумівна, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.11.
 9. Пересадько Віліна Анатоліївна, д.геогр.н., професор, декан, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.11.
 10. Уткіна Катерина Богданівна, к.геогр.н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.11.
 11. Черваньов Ігор Григорович, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.11.
 12. Шуліка Борис Олександрович, к.геогр.н., доцент кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.11.

Оголошення спеціалізованої вченої ради К 64.051.04

X