Навчально-дослідна лабораторія аналітичних екологічних досліджень

Лабораторія є структурним підрозділом Каразінського навчально-дослідного інституту екології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. В лабораторії розроблена, документально оформлена та впроваджена система якості згідно з ДСТУ ISO 10012, а також забезпечується її безперервне вдосконалення з метою підвищення результативності та ефективності процесів вимірювань.

Лабораторія створена з метою підвищення якості підготовки фахівців у галузі екології і охорони навколишнього природного середовища і впровадження в практику дослідницьких експериментальних робіт.

Основною функцією лабораторії є аналітична діяльність з встановлення екологічного стану компонентів природного та техногенного середовища; забезпечення опанування студентами знань, умінь та професійних компетенцій аналітичної діяльності в лабораторії; підготовки наукових кваліфікаційних робіт, проведення навчальної та науково-дослідної роботи. Діяльність лабораторії головним чином спрямована на виконання лабораторних досліджень з якості водного і повітряного середовища, ґрунтів та харчових продуктів. Лабораторія надає інформацію по методах та методикам проведення лабораторних досліджень.

Лабораторія підпорядкована керівнику лабораторії, який несе повну відповідальність за функціонування системи якості та забезпечення незалежності, конфіденційності, достовірності, повноти та своєчасності отримання результатів процесів вимірювань та здійснює контроль за застосуванням обладнання, забезпечує його метрологічне підтверджування. Для виконання робіт лабораторія має досвідчений та кваліфікований персонал, компетентність якого підтверджується відповідними документами.

Лабораторія у своїй діяльності використовує методики системи керування вимірюваннями та методики технічного характеру, до складу яких входять чинні стандартні методики вимірювань або інструкції, розроблені виробниками вимірювального обладнання.

Лабораторія повною мірою забезпечена вимірювальним обладнанням, яке задовольняє встановленим метрологічним вимогам та використовується в процесах вимірювань. Належний статус метрологічного підтверджування вимірювального обладнання забезпечується своєчасним проведенням повірки, калібрування чи атестації в метрологічній службі.

Лабораторія має наступне вимірювальне обладнання: атомно-абсорбційний спектрофотометр МГА 915 МД, спектрофотометр ULAB 102UV, фотоколориметри КФК-2 та КФК-2МП, іономір лабораторний И-160МИ, дозиметр-радіометр, нітратомір-дозиметр, газоаналізатор ОКСИ-5М, центрифугу, ваги аналітичні ВЛА-200 та технохімічні, дистилятор, муфельна піч, сушильні шафи, електоаспіратор М822, люксметри та інші прилади.

X