Науково-методична комісія

Діяльність Методичної комісії ННІ Екології здійснюється у таких напрямках:

  • впровадження рекомендацій Науково-методичної ради Університету на ННІ Екології;
  • узагальнення прогресивного досвіду та подання пропозицій Вченій раді інституту щодо впровадження сучасних інформаційних технологій та інноваційних методів навчання;
  • сприяння підготовці навчально-методичної літератури науково-педагогічними працівниками інституту, розгляд і надання рекомендацій для її опублікування;
  • координація роботи кафедр у підготовці навчально-методичної літератури;
  • сприяння підвищенню професійного рівня викладацького складу інституту;
  • удосконалення організаційного та методичного забезпечення навчально-виховного процесу, його інтенсифікація на основі впровадження сучасних методів навчання, прогресивних освітніх та новітніх інноваційних технологій.

Положення про організацію навчально-методичної роботи в Навчально-науковову інституті екології  Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

X