Науково – дослідна робота

 

Назва НДР

№ державної реєстрації

Рік

Керівник

Відповідальний виконавець

«Розробка рекомендацій використання зеленої інфраструктури для повоєнного відновлення міст»,

Development of recommendations for the use of green infrastructure for post-war reconstruction of cities

0123U100115

2023-2024

Максименко Н.В.

Гречко А.А.

Ревіталізація регулярних ландшафтних композицій об’єктів зеленої інфраструктури

«Revitalization of regular landscape compositions of Green Infrastructure objects»

0122U000878

2022-2023

Максименко Н.В.

Гололобова О.О.

Базове фінансування (розділ «Теоретичне обґрунтування та концептуальне проектування структури екологічного кластеру інфраструктури геопросторових даних Харківського регіону») – 151 368 грн

 

Виконання завдань перспективного плану розвитку наукового напряму

“Математичні науки та природничі науки” Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна НДР № 32-43

 

2021-2023

 

Ачасов А.Б.

Клєщ А.А.

Діагностичні показники родючості зрошуваних ґрунтів зеленої інфраструктури сельбищних ландшафтів для сталого управління в умовах змін клімату (Diagnostic indicators of the fertility of irrigated soils of green infrastructure of rural landscapes for sustainable management in the conditions of climate change).

Назва етапу 2021 р. «Наукові засади вибору діагностичних показників зрошувальних ґрунтів приватних садиб для управління їх родючістю»

Назва етапу на 2022 рік: «Управління родючістю гідродефіцитних ґрунтів зеленої інфраструктури сельбищних ландшафтів: світовий досвід та перспективи його втілення в Україні

ПНД НААН 1 «Грунтові ресурси України: інформаційне забезпечення, раціональне використання, менеджмент, технології» Завдання 2 рівня: 01.01.03.02.Ф «розробити наукові основи управління родючістю гідродефіцитних грунтів в умовах змін клімату та земельних відносин».

2021-2025

Максименко Н.В.

Гололобова О.О.

НДР «Розробка проєкту створення заказника «Докучаєвський» за договором від 13.07.2021 р. № 20-21 

  

2021

Безроднова О.В.

 

Конструктивно-географічне та картографічне обґрунтування визначення меж природно-заповідного фонду в умовах земельної реформи України

0220 U10114444

2020-2021

Максименко Н.В.

Клєщ А.А.

Сінна О.І.

Ландшафтно-екологічне моделювання лісових насаджень зеленої зони м. Харків для оцінки екологічних ризиків

0118 U002171

2018-2019

Максименко Н.В.

Коваль І.М.

Мінімізація екологічних ризиків при ліквідації наслідків природних та антропогенних катастроф (аварій) в системі екологічної безпеки

0117U004873

2017-2019

Тітенко Г.В.

Кочанов Е.О.

Критерії попереднього вибору території та об’єктів на землях військово-оборонної галузі з метою віднесення їх до складу природно-заповідного фонду України

0115U001016

2015-2016

Тітенко Г.В.

Кочанов Е.О.

Науково-інноваційні основи ландшафтного аналізу агроекосистем

0114U002892

2014-2015

Максименко Н.В.

Михайлова К.Ю.

Розробка науково-інноваційних основ фрактального аналізу агроекосистем

0114U002892

2014

Максименко Н.В.

Шимель О.О.

Пошук шляхів оптимізації екологічної мережі Харківської області методами ландшафтно-екологічного планування

0112U003714

2012-2013

Максименко Н.В.

Квартенко Р.О.

Моделювання стану компонентів довкілля для створення системи екологічного менеджменту території різного функціонального призначення

0115U000505

2015-2016

Тітенко Г.В.

Баскакова Л.В.

Моделювання і прогнозування змін природних і природно-антропогенних комплексів для цілей ландшафтного планування

0112U007571

2013-2014

Тітенко Г.В.

Баскакова Л.В.

Просторовий аналіз та картографування антропогенної змінності рівнинних ландшафтів на локальному рівні

0112U003023

2012

Максименко Н.В.

Клєщ А.А.

 

 

X