Від 1989 року до сьогодні . . .

Про нас

Історична довідка

У 1989 р. ХНУ імені В.Н. Каразіна (тоді — ХДУ ім. О.М. Горького) розпочав підготовку екологів, яку було продовжено на новоствореному екологічному факультеті з 2007 року. Екологічний факультет здійснює фахову екологічну підготовку студентів за спеціальністю 101 «Екологія» на першому (бакалаврському) рівні, другому (магістерському) рівні і третьому (освітньо-науковому) рівні. До навчального процесу залученні провідні фахівці спеціалізованих наукових установ, підприємств-замовників та органів державного управління в галузі екології, в т.ч. ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії О.Н. Соколовського» УААН, УкрНДІ екологічних проблем, Департаментом екології та охорони навколишнього середовища ХОДА, Національними природними парками «Слобожанський», «Дворічанський», «Гомільшанські ліси» та ін. Значна кількість випускників зараз реалізує набуті професійні компетентності саме в цих установах, і приймає на виробничу практику нові покоління студентів екологів, забезпечуючи тим самим, постійний, актуальний та головне неформальний зв’язок між роботодавцями та завтрашніми фахівцями-екологами.

Всього за 13 років існування факультету було підготовлено понад 1200 фахівців в галузі охорони довкілля, а саме бакалаврів — 745, спеціалістів — 172, магістрів — 321. За роки підготовки фахівців-екологів в Каразінському університеті понад 20 випускників захистили кандидатські дисертації та 2 отримали ступінь доктора наук. Фах еколога передбачає можливість працевлаштування і в науково-дослідних установах, і в контролюючих організаціях, і в управлінських структурах, і на об’єктах природно-заповідного фонду, і на підприємствах і, безумовно, в навчальних закладах. Екологічну кар’єру вибудовують: Департамент екології і природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації (І. Ладоня, Н. Коваль, О. Преснякова), Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Харківській області (О. Гоголь, О. Титечко, П. Стоянов), Державна екологічна інспекція в Харківській області — І. Знахуренко, в Полтавській області — Д. Дрягун, в Одеській області — Ю. Павлович, Харківський гідрометцентр — Н. Валуйських, ННЦ «Інститут ґрунтознавства і агрохімії імені О.Н. Соколовського» НААН України (Є. Гладкіх, О. Сябрук, М. Солоха, К. Вінніченко, І. Дуденко, О. Недоцюк, О. Дрозд, Я. Заіченко, І. Ногіна), ДП НДІ екологічних проблем (С. Сегеда, О. Чистякова, Н. Хорошун), Радіоастрономічний інститут НАН України — А. Соіна, Національний природний парк «Слобожанський» — А. Шумілова, Підприємство ПРАТ «ТЕРМОЛАЙФ» — О. Жолтікова, ДП завод «Електороважмаш» — А. Лєонов, О. Скрипнік, КП «Харківзеленбуд» — І. Джумалієва, ПАТ Філіп Морріс — Б. Матвєєв, ТОВ «Харків-Еко» — М. Балакірєв. Педагогічний шлях обрало багато випускників, які відтепер працюють у навчальних закладах ІІІ — ІV рівня акредитації — А. Ачасов, Г. Тітенко, Є. Гладкіх, Н. Серік, С. Носік, О. Дрозд, О. Адаменко, С. Широкоступ, В. Дудченко, А. Клєщ, Н. Золотопуп та інші. В останні роки все більше випускників пов’язують свою долю з активністю у громадських організаціях та різноманітних екологічних проектах. Типовий приклад – Вікторія Опанасенко, головний редактор проекту ProМусор для експертів.

Інститут сьогодні

«Classics Ahead of Time» – випромінює Каразінський університет, «Modern in Classics» – доводить Каразінський ННІ екології (до 2019 р. – екологічний факультет). Екологи в Каразінському – це активна міжнародна проєктна діяльність, академічна мобільність, інновації в освітньому процесі, реальні наукові здобутки викладачів та студентів, незабутні практики студентів та захоплююча атмосфера партнерства.

До складу інституту входять кафедри: екології та неоекології, екологічної безпеки та екологічної освіти, моніторингу довкілля та природокористування й навчально-наукові лабораторії: аналітичних екологічних досліджень та  еколого-токсикологічних досліджень (обидві лабораторії мають Свідоцтва про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005).

Фахова екологічна підготовка здійснюється за спеціальністю 101 «Екологія» на першому (бакалаврському) рівні, на другому (магістерському) рівні та на третьому (освітньо-науковому) рівні підготовки доктора філософії у галузі «Науки про Землю».

У 2021-2022 н.р. нові освітні програми «Екологічний контроль та аудит», «Заповідна справа» та «Екологічна безпека» відкриті і для бакалаврів, і для магістрів.

Здійснюється підготовка фахівців за магістерською програмою «Екогеохімія нафти та газу» спільно з хімічним факультетом та факультетом геології, географії, рекреації та туризму на замовлення компанії Шелл.

Діє аспірантура та докторантура. Видаються 2 фахові збірки (географічні, біологічні, сільськогосподарські науки) для публікації результатів наукових досліджень.

Підготовку майбутніх фахівців-екологів здійснює висококваліфікований професорсько-викладацький склад інституту (2 академіки НААН України; 2 заслужених діяча науки та техніки України,  10 професорів, докторів наук; 17 доцентів, кандидатів наук).

Задля максимальної відповідності сучасної екологічної освіти вимогам ринку праці до планування, організації освітнього процесу та організації практик залучені провідні фахівці спеціалізованих наукових установ, підприємств-замовників та органів державного управління в галузі екології, в т.ч. ННЦ «Інституту ґрунтознавства та агрохімії імені         О.Н. Соколовського» НААН, УкрНДІ екологічних проблем, Департаменту екології та природних ресурсів ХОДА, Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів  та регулювання рибальства в Харківській області, Державних екологічних  інспекцій в Харківській області та в Полтавській області, Національних природних парків «Слобожанський», «Дворічанський», «Гомільшанські ліси» та ін. Ці ж установи часто виступають замовниками для працевлаштування випускників екологів.

Студенти та викладачі постійно беруть участь у реалізації різноманітних міжнародних проєктів наукового та освітнього спрямування, у міжнародних та всеукраїнських конференціях та безпосередньо організують проведення 3-4 конференцій щорічно.  Наразі реалізується 4 міжнародні проєкти. За програмами подвійних дипломів та іншими формами міжнародного співробітництва щорічно студенти навчаються або проходять практику у провідних європейських університетах.

Фах еколога передбачає володіння тими компетентностями, які надають можливість побудови успішної кар`єри в управлінській, науковій, освітній та громадській діяльності. Чекаємо на небайдужих, розумних та відчайдушних з generation ECO! 

X