Кафедра екологічної безпеки та екологічної освіти

Кафедра екологічної безпеки та екологічної освіти є структурним підрозділом екологічного факультету Харківського національного університету імені  В. Н. Каразіна.

Всього кадровий склад кафедри налічує 13 осіб професорсько-викладацького складу, та навчально-допоміжного персоналу.

  Положення про кафедру екологічної безпеки  та екологічної освіти

екологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

 Очолює кафедру – доктор географічних наук, професор Некоc Алла Наумiвна

 Кадровий склад

 Професорсько-викладацький склад кафедри:

 1. Некос Алла Наумівна – д-р геогр. наук, професор
 2. Ачасов Андрій Борисович– д-р с-г. наук, професор
 3. Шкорбатов Юрій Георгійович – д-р біол. наук., професор
 4. Пеліхатий Микола Михайлович – д-р фіз.-мат. наук, професор
 5. Крайнюков Олексій Миколайович – д-р геогр. наук, професор
 6. Комісова Тетяна Євгенівна  – канд. біол. наук, доцент
 7. Буц Юрій Васильович – канд. геогр. наук, доцент
 8. Уткіна Катерина Богданівна – канд. геогр. наук, доцент
 9. Кривицька Іветта Анатоліївна – доцент
 10. Волковая Олександра Олександрівна – викладач

  Навчально-допоміжний склад кафедри:

 1. Ларченкова Ангеліна Олегівна – інженер 
 2. Чижова Наталія В’ячеславівна – інженер 1 категорії
 3. Калініченко Наталя Олексіївна – інженер 2 категорії

 

Навчальна робота

Кафедра забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі екології та природоохоронної діяльності:

– бакалаврів за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»;

– магістрів за спеціальністю 7.04010601 та 8.04010601 «Екологія і охорона навколишнього середовища».

Підготовка магістрів на кафедрі здійснюється за спеціалізацією  «Екологічна безпека».

Навчально-методичний та науковий потенціал кафедри забезпечує високий рівень знання наукових принципів екологічної безпеки, її правових засад в Україні і світі, організаційних, управлінських рішень стосовно екологічної безпеки.

 

 

 Дисципліни, які викладаються на кафедрі екологічної безпеки та екологічної освіти:

Нормативні дисципліни підготовки бакалавра 

 

 1. Біологія – Програми Матеріали /
 2. Загальна екологія та неоекологія – / Програми / Матеріали /
 3. Моніторинг довкілля – / Програми Матеріали  /
 4. Екологія людини – Програма Матеріали /
 5. Заповідна справа – Програми Матеріали /
 6. Вступ до фаху (заочне відділення) – Програма Матеріали 
 7. Основи охорони праці

Вибіркові дисципліни підготовки бакалавра 

  1. Хімічна екологія – Програма Матеріали /
  2. Вплив фізичних факторів середовища на організм та клітину
  3. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища (аналітичні методи) – / Програми Матеріали /
  4.  

Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища (дистанційні методи) – / 

  1. Програми /  Матеріали  

/

 1.  
 2. Біоіндикація та біотестування – / Програми / Матеріали /
 3. Радіоекологія – / Програма Матеріали /
 4. Основи біотехнології
 5. Certification on ISO 14001 (заочне відділення) – / Програма Матеріали /
 6. Екологічні проблеми сучасного виробництва – / Програми Матеріали /
 7. Екологічна токсикологія та біоіндикація – Програма / Матеріали  /
 8. Best Environmental Management Practices – Програма / Матеріали / 
 9. Методи обробки потоків ТПВ – / Програма Матеріали 
 10. Вступ до спеціалізації «Екологічна безпека» – / Програма / Матеріали / 
 11. Екобіотехнологія (міжфакультетська дисципліна) – Програма / Матеріали /

Нормативні дисципліни підготовки магістра 

  1. Управління та поводження з відходами – / Програма / Матеріали 
  2. Глобальні проблеми сучасності – / Програма / Матеріали /
  3. Охорона праці в галузі – / Програми  

Матеріали /

 1.  
 2. Методика викладання у вищій школі – / Програми  / Матеріали /

Вибіркові дисципліни підготовки магістра

 

  1. Integrated management of territory – / Програма / Матеріали  /  
  2. Трофогеографія –  

  1.  

Програма Матеріали

  1.  

 /

 1.  
 2. Техногенна безпека держави – Програми / Матеріали /
 3. Радіоекологічна безпека (заочне відділення) – / Програма Матеріали /
 4. Екобіотехнологія 
 5. Інформаційні технології в екобезпеці
 6. Промислова екологія 
 7. Transboundary Environmental Safety – / Програма Матеріали /

  Дисципліни спеціалізації “Екогеохімія нафти і газу”

 1. Моніторинг довкілля (нафтогазоносних територій) – Програма Матеріали /

 Викладачі кафедри керують навчальними практиками: 

 1. Некос Алла Наумівна – загально екологічна навчальна практика студентів 1 курсу денного відділення
 2. Кривицька Іветта Анатоліївна – загально екологічна навчальна практика студентів 1 курсу денного відділення
 3. Крайнюков Олексій Миколайович – ландшафтно-екологічна навчальна практика студентів 2 курсу денного відділення
 4. Уткіна Катерина Богданівна – виробнича практика студентів 3 курсу денного відділення
 5. Буц Юрій Васильович – виробнича практика студентів 3 курсу денного відділення

 Науково-дослідна робота, що виконується на кафедрі охоплює таку тематику:

 1. Дослідження проблем екологічної безпеки рослинних продуктів харчування.
 2. Еколого-токсикологічні дослідження стану водних екосистем.
 3. Дослідження стану ґрунтового покриву за допомогою біотестування .
 4. Дослідження особливостей відновлення екосистем в результаті впливу пірогенного фактора.
 5. Дослідження впливу твердих побутових відходів на компоненти навколишнього середовища.
 6. Радіаційний моніторинг навколишнього середовища. 

Кафедра є організатором проведення у Харківському національному університеті імені В. Н.Каразіна щорічної Міжнародної конференції молодих вчених, аспірантів та докторантів «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування», за матеріалами виступів на якій видається збірка статей.

Виховна робота є невід’ємною складовою роботи кафедри:

Співробітники кафедри, що є кураторами академічних груп, регулярно проводять кураторські години, відвідують гуртожитки, беруть участь у культурно-масових заходах, що проводить факультет.

 

Уткіна К. Б. – 2 курс, гр. ДЕ-21

Некос А. Н.  – 3 курс, гр.ДЕ-32

Крайнюков О. М. – 4 курс, гр. ДЕ-42

 

Викладачі кафедри активно проводять профорієнтаційну роботу:

 • Приймають участь у підготовці Дня відкритих дверей, Дня випускника,
 • Працюють у Малій академії наук з обдарованими школярами,
 • Входять до складу журі шкільних конкурсів наукових робіт і олімпіад,
 • Читають лекції у «Школі юного еколога».

 

Рейтинг науково-педагогічних працівників

 

 Адреса: 61077, м. Харків, пл. Свободи 6,

Північний корпус, 4 поверх к.к. 471. тел. 707-54-48

E-mail: bezpeka.ecology@karazin.ua