Кафедра екологічного моніторингу та заповідної справи

Кафедра екологічного моніторингу і заповідної справи

Це структурний підрозділ навчально-наукового інституту екології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Створену в 2007 році одночасно із заснуванням екологічного факультету кафедру моніторингу, природокористування та попередження надзвичайних ситуацій у 2013 році перейменовано на кафедру моніторингу довкілля та природокористування. З 2021 року кафедра має назву екологічного моніторингу та заповідної справи.

Навчальна робота

Кафедра забезпечує підготовку викокваліфікованих фахівців у галузі екології та природоохоронної діяльності:
– бакалаврів зі спеціальності 101 «Екологія» за освітніми програмами “Екологія”;
– магістрів зі спеціальності 101 «Екологія» за освітніми програмами “Екологія та охорона навколишнього середовища”, “Заповідна справа”, “Екологічна безпека”, “Екологічний контроль та аудит”;
 
Навчально-методичний та науковий потенціал кафедри забезпечує високий рівень знання наукових принципів заповідної справи, її правових засад в Україні і світі, організаційних, управлінських та інших основ заповідної справи. Спеціалізація синтезує теоретичні та практичні питання збереження та відновлення природних комплексів і їх компонентів на територіях та об’єктах екологічної мережі. Належне місце у підготовці відведене аналізу практичних питань організації природоохоронних територій різних категорій, забезпеченню режиму їх охорони, методам та практиці ведення наукової, рекреаційної, освітньо – виховної та інших видів діяльності в межах природно-заповідного фонду України.

Кадровий склад

Всього кадровий склад кафедри налічує 11 осіб професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжного персоналу, наукових працівників та аспірантів.

Очолює кафедру доктор географічних наук, професор Максименко Надія Василівна

Професорсько-викладацький склад

1. Максименко Надія Василівна – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедрою екологічного моніторингу та заповідної справи

2. Гололобова Олена Олександрівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри екологічного моніторингу та заповідної справи.

3. Коваль Ірина Михайлівна – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник УкрНДІЛГА, доцент кафедри екологічного моніторингу та заповідної справи.

4. Кочанов Едуард Олексійович – кандидат військових наук, доцент, доцент кафедри екологічного моніторингу та заповідної справи.

5. Рябенький Арсеній Вікторович – доцент кафедри екологічного моніторингу та заповідної справи.

6. Клєщ Анастасія Анатоліїївна – кандидат географічних наук, доцент кафедри екологічного моніторингу та заповідної справи.

7. Бурченко Світлана Володимирівна – викладач кафедри екологічного моніторингу та заповідної справи.

Адреса: 61022, м. Харків, пл. Свободи 6,
Північний корпус, 4 поверх к. 470, 479, 480-а 

Контакти :

Телефон, месенджери : +380 67 722 39 08 (+Telegram, +Viber)

E-mail : monitoring.ecology@karazin.ua 

monitoring.ecodepart@gmail.com

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

Дисципліни підготовки БАКАЛАВРА Спеціальності 101 Екологія

ОП «Екологія»

І семестр

Обов’язкові дисципліни

 1. Метеорологія і кліматологія
 2. Нормування антропогенного навантаження на НС
 3. Моніторинг довкілля
 4. Природоохоронне законодавство та екологічне право

Дисципліни за вибором

 1. Міжнародне екологічне законодавство
 2. Планування експериментальних досліджень
 3. Територіальна організація природокористування
 4. Екологічні наслідки природних та антропогенних катастроф

ІІ семестр

Обов’язкові дисципліни

 1. Ландшафтознавство
 2. Ландшафтна екологія
 3. Організація управління в екологічній діяльності
 4. ГІС

Дисципліни за вибором

 1. Вступ до фаху «Екологія. Заповідна справа» 

Міжфакультетська дисципліна

І семестр

 1. Організація туристичних походів та експедиційної діяльності
 2. Постмілітарні ландшафти: основи безпеки життя та діяльності

ІІ семестр

 1. Зелена інфраструктура міста

 

Курсові роботи

 1. Курсова «Вчення про довкілля» (з 5-ти дисциплін, у т.ч. «Метеорологія та кліматологія»)
 2. Курсова «Екологічні проблеми і шляхи їх вирішення» (з 3-х дисциплін, у т.ч. «Нормування антропогенного навантаження на НС»)
 3. Курсова «Моніторинг і оцінка впливу на довкілля» (з 3-х дисциплін, у т.ч. «Моніторинг довкілля»)
 4. Курсова робота міждисциплінарна «Заповідна справа»
 5. Курсова робота міждисциплінарна «Ландшафтний дизайн»

Дисципліни підготовки МАГІСТРА Спеціальності 101 Екологія

ОП «Екологія та ОНС», «Заповідна справа», «Екологічна безпека», «Екологічний контроль та аудит»

І семестр

Обов’язкові дисципліни

 1. ГІС в екології
 2. ГІС в заповідній справі
 3. Чинники успішного працевлаштування за фахом
 4. Правові основи заповідної справи
 5. Наукові проєкти на об’єктах ПЗФ
 6. Формування екологічної мережі

Дисципліни за вибором

 1. Декоративне квітникарство
 2. Екологічний та зелений туризм
 3. Оцінка і збереження біорізноманіття
 4. Ландшафтно-екологічне планування ЗТ
 5. Організація рекреаційної діяльності на об’єктах ПЗФ
 6. Організація освітньої діяльності на об’єктах ПЗФ

 

ІІ семестр

Обов’язкові дисципліни

 1. Глобальні проблеми сучасності

Дисципліни за вибором

 1. Геоінформаційне моделювання у ландшафтному дизайні
 2. Міжнародні та вітчизняні громадські організації природоохоронного спрямування
 3. Екологія лісу з основами лісознавства
 4. Еко-активізм на службі охорони природи

Сертифіковані дистанційні курси

 1. Організація управління в екологічній діяльності»
 2. Основи ландшафтного дизайну
 3. Засоби збалансованого природокористування в агросфері
 4. Історія та естетика садово-паркового мистецтва
 5. Science Methodology
 6. Philosophy of Science
 7. Political and economic aspects of biodiversity conservation in V4 countries
 8. Заповідна справа
 9. Погода і клімат. Глобальне потепління
 10. Ландшафтна екологія
 11. Медична екологія та ендекологія
 12. ГІС
 13. Декоративне квітникарство
 14. Дизайн території громадського використання на об’єктах ПЗФ
 15. Екологічна метеорологія та кліматологія
 16. Метеорологія і кліматологія
 17. Міжнародне екологічне право
 18. Міжнародне та національне екологічне право
 19. Нормування антропогенного навантаження на НС
 20. Правові основи заповідної справи

Викладачі кафедри керують навчальними практиками:

1. Максименко Надія Василівна:
–розділ «Метеорологія та кліматологія» на I етапі загально-екологічної практики студентів 1 курсу денної форми навчання.
– загально-екологічна практика студентів 2 курсу заочної форми навчання;
– ландшафтно-екологічна практика студентів 3 курсу заочної форми навчання.
 
2. Клєщ Анастасія Анатоліїївна:
– II етап ландшафтно-екологічної практики студентів 2 курсу у НПП “Слобожанський”.
 
3. Рябенький Арсеній Вікторовіч:
– II етап ландшафтно-екологічної практики студентів 2 курсуу НПП “Слобожанський”
 
4. Гололобова Олена Олександрівна:
– виробнича практика студентів 3 курсу.
 
     5. Кочанов Едуард Олексійович:
– науково-виробнича практика студентів 1 курсу магістратури.

Науково-дослідна робота, що виконується на кафедрі охоплює таку тематику:

o Моніторинг екологічного стану компонентів і комплексів довкілля
o Дослідження змін клімату
o Оцінка стану територій та об’єктів ПЗФ. Формування екологічної мережі
o Ландшафтно-екологічні дослідження
o Ландшафтно-екологічне планування
o Екологія лісу
o Екологічна метеорологія і екологія атмосферного повітря
o Агроекологія
o ГІС-моделювання для екологічних потреб
o Медико-екологічні дослідження

Міжнародне співробітництво

Зараз на кафедрі виконується проєкт  Міжнародного Вишеградського Фонду «Політичні та економічні аспекти збереження біорізноманіття в країнах Вишеградської групи» (Словаччина, Польща, Угорщина, Україна, 2016-2019),
 
Кафедра приймає активну участь у реалізації проєкту INTENSE – Integrated Doctoral Program for Environmental Policy, Management and Technology (Естонія, Австрія, Латвія, Монголія, В’єтнам, Україна) (2018-2020) тощо.

Виховна робота є невід’ємною складовою роботи кафедри:

Співробітники кафедри, що є кураторами академічних груп, регулярно проводять кураторські години, відвідують гуртожитки, беруть участь у культурно-масових заходах, що проводить інститут.
 
 
Викладачі кафедри активно проводять профорієнтаційну роботу:
o Приймають участь у підготовці Дня відкритих дверей, Дня випускника,
o працюють у Малій академії наук з обдарованими школярами,
o входять до складу журі шкільних конкурсів наукових робіт і олімпіад,
o читають лекції у «Школі вихідного дня».
X