Атестація

Про атестаційний екзамен

Шановні майбутні бакалаври,

 ваша підсумкова атестація відповідно до освітньо-професійної програми підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 Екологія передбачена у 2 формах:

 • Атестаційний комплексний екзамен та
 • Захист кваліфікаційної роботи бакалавра.

 

Інформація про особливості проведення Атестаційного комплексного екзамену:

 

День та час проведення.

 • Атестаційний комплексний екзамен  відбудеться 08.06.2023 р. з 10-00 до 14-00 у LMS Moodle.
 • Перед початком  Атестаційного комплексного екзамену   обов`язкова аутідентифікація у Zoom. Особа студента, який складає екзамен має бути підтверджена шляхом піднесення до камери документа, який засвідчує особу (паспорт, студентський квиток, посвідчення водія), що має бути зафіксовано у відеозаписі екзамену.
 • Початок технічного підключення  у  Zoom о 9-40  08.06.2023 р.

Особливості тесту.

 • Атестаційний комплексний екзамен  для кожного студента буде мати індивідуальний варіант (випадковий автоматичний  вибір).
 • В варіанті кожного студента буде 68 питань, в т.ч. 32 питання на «вірно-невірно», 32 питання на множинний вибір та питання «ессе».
 • Таймінг відповідей –   90 хвилин (64 хвилини+12 хвилин+14 додаткових хвилин).  Орієнтовні  критерії таймінгу:  1 хвилина – 1 питання, виключення питання типу «ессе» – 3 хвилини. 
 • Загальна кількість балів – 136, що дорівнює 100%
 • Критерії оцінки: питання на «вірно-невірно» – 1 бал; питання на множинний вибір – 2 бали та питання «ессе» – 10 балів.

Організаційні питання.

 • Консультації до кожної дисципліни Атестаційного комплексного екзамену згідно розкладу будуть проведені у форматі он-лайн  з розрахунку навчального навантаження –  0,5 академічних годин на 1 дисципліну.
 • Додатково передбачено додаткову індивідуальну консультативну роботу зі студентами у асінхронному форматі (чати у месенджерах або у LMS Moodle). 
 • Відеоідентифікація кожного студента перед іспитом та під час усього часу складання іспиту є обов`яковою умовою, тому заздалегіть підготуйте web-камеру та інше обладнання (за необхідності додатковий девайс) задля роботи й вирішіть питання з доступом до стійкого інтернет-сигналу.
 • За умови переривання зв`язку зі студентом або за припинення відеосігналу, після його відновлення – системою буде згенеровано новий варіант тесту для відповіді.
 • Після завершення відповідей та їх насилання до дистанційного курсу «Атестаційний комплексний екзамен  – 2023» у LMS Moodle членами екзаменаційної комісії будуть перевірені відкриті питання тесту і у термін до 3 робочіх днів оприлюднені результати екзамену.

Всі студенти-випускники першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання будуть підписані на окремий дистанційний курс:

Атестаційний комплексний екзамен – 2023.

Програма атестаційного комплексного екзамену

Посилання на вхід до Атестаційного комплексного екзамену

Розклад консультацій

Посилання на вхід до консультацій

 

 

Приклади завдань

Архів завдань попередніх років

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Захист кваліфікаційної роботи

Результати захисту кваліфікаційних робіт

X