МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТ ТЕМПУС «УДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ»

Даний проєкт фінансується Європейською Комісією”
МІЖНАРОДНИЙ ПРОЄКТ ТЕМПУС
«УДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТИ
В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ»
(січень 2009 р. – травень 2012 р.)
угода про надання гранту № 144746-TEMPUS-2008-RU-JPCR

 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Реалізацію проєкту Темпус «Удосконалення освіти в галузі екологічного менеджменту» (угода про надання гранту № 144746-TEMPUS-2008-RU-JPCR) було розпочато 15 січня 2009 р., період виконання – 3 роки, тип проєкту – реформа навчального плану. Слід зазначити, що у 2011 р. було підготовлено та подано запит на продовження строку дії проєкту на 4 місяці (тобто до 15 травня 2012 р.). На запит отримано позитивне рішення.

До складу консорціуму входять наступні партнери:

 1. Санкт-Петербурзький державний університет, Росія – Бенефіціар.
 2. Інститут екологічних досліджень при Університеті Амстердаму, Голландія.
 3. Інститут технологічної освіти Афін, Греція.
 4. Міжнародна група з геоінформаційних систем, Італія.
 5. Центральний європейський університет, Угорщина.
 6. Університет природних ресурсів та прикладних наук, Австрія.
 7. Університетський коледж Корку, Ірландія.
 8. Науково-дослідний центр екологічної безпеки Академії Наук Росії, Росія.
 9. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Україна.
 10. Український науково-дослідний інститут екологічних проблем, Україна.
 11. «ЄТВ-Технологія Трейд Лтд», Україна.
 12. Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, Україна.
 13. Білоруський державний університет, Білорусь.
 14. Молдовський національний університет, Молдова.

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна є координатором робіт від України.

Даний проєкт спрямовано на застосування комплексного міжнародно-орієнтовного підходу в питаннях освіти для забезпечення сталого розвитку й екологічної безпеки на основі сучасних наукових досягнень Європейського Співтовариства й напрацьованого в країнах Західної Європи практичного досвіду.

Актуальність роботи обумовлена необхідністю реформування системи вищої освіти України та її гармонізації з Європейськими підходами та стандартами.

Загальна мета проєкту полягає в удосконаленні системи вищої освіти в галузі управління охороною навколишнього природного середовища й екологічно безпечного природокористування з використанням досвіду країн Європейського Союзу і країн пострадянського простору із застосуванням сучасних управлінських інформаційних технологій.

Конкретна ціль проєкту – організація на факультетах університетів консорціуму з СНД підготовки магістрів за фахом «Екологічний менеджмент».

Очікувані результати:

 1. Впровадження в навчальний процес затверджених навчальних планів підготовки магістрів.
 2. Підготовка, видання й впровадження в навчальний процес нових навчальних матеріалів (навчальних посібників, навчально-методичних матеріалів, системи тестів, монографій і т. ін.).
 3. Перепідготовка груп викладачів і фахівців з метою підвищення їх професійного рівня в галузі екологічного менеджменту на основі використання сучасних досягнень в управлінні й інформаційних технологіях.
 4. Розробка й впровадження міжнародної інтерактивної системи дистанційного навчання на базі університетів-учасників проєкту.
 5. Адаптація навчальних матеріалів для дистанційного навчання.

Офіційний сайт проекту

Контактна персона команди ХНУ імені В.Н.Каразіна – проф. Холін Ю.В.,
члени команди: Тітенко Г.В., Некос А.Н., Максименко Н.В., Уткіна К.Б., Філенко В.В. та ін.

контактний е-мейл: kknu.ecology@gmail.com

Звітні матеріали за проєктом:

Матеріали за проєктом:

Робочі програми за дисциплінами:

У 2011 році за результатами зустрічі у м. Харкові спільно з компанією «ЄТВ-Технологія Трейд Лтд» було розроблено Критерії оцінювання навчальних планів.

У 2011 році були розроблені Методичні вказівки до виконання дипломної роботи магістра (спеціаліста). Вимоги до написання дослідницького модулю магістерської дисертації зі спеціалізації «Екологічний менеджмент та аудит»

У 2011-2012 н.р. відбувся перший випуск студентів за спеціалізацією «Екологічний менеджмент та аудит». Кількість випускників – 16 осіб. За тематикою було підготовлено та захищено дипломні роботи, зокрема, за такими темами:

 • Удосконалення системи екологічного менеджменту за пріоритетами розвитку екологічного підприємництва (на прикладі Харківської області);
 • Оптимізація використання рекреаційного потенціалу Харківської області;
 • Розробка системи організації екологічного туризму на регіональному рівні (на прикладі Харківської, Полтавської, Сумської областей).
X