Можливості міжнародного обміну

Положення

Положення про Конкурсну комісію з відбору учасників програм міжнародної академічної мобільності в навчально науковому інституті екології було затверджене рішенням Вченої ради навчально-наукового інституту екології, протокол №4 від 22 листопада 2021 р. Положення було затверджено відповідно до типового Положення Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна про Конкурсну комісію з відбору учасників програм міжнародної академічної мобільності на факультеті / ННІ (затверджено рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Протокол № 9 від 30 серпня 2021 року, введено в дію наказом ректора Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна № 0902 від 31.08.2021 року).

Файл з типовим положенням

Комісія з відбору учасників освітнього процесу для участі в програмах академічної мобільності

Комісія з відбору учасників освітнього процесу для участі в програмах академічної мобільності була створена рішенням Вченої ради навчально-наукового інституту екології, протокол №4 від 22 листопада 2021 р.

Склад комісії:

Голова комісії –  Кучер Анатолій Васильович, заст.директора з навчальної роботи, професор кафедри екології та менеджменту довкілля.

Секретар комісіїУткіна Катерина Богданівна, доцент кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти.

Члени комісії:

  1. Тітенко Ганна Валеріївна, директор ННІ екології.
  2. Ачасов Андрій Борисович, в.о. зав. кафедри екології та менеджменту довкілля.
  3. Максименко Надія Василівна, зав. кафедри екологічного моніторингу та заповідної справи.
  4. Некос Алла Наумівна, зав. кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти.
  5. Сапун Анастасія Володимирівна, представник студентського наукового товариства.

 

Контакти:

E-mail: ecology.mobkom@karazin.ua

X