fbpx

Навчально-дослідна лабораторія аналітичних екологічних досліджень

Навчально-дослідна лабораторія аналітичних екологічних досліджень  є структурним підрозділом екологічного факультету.

Лабораторія створена з метою підвищення якості підготовки фахівців у галузі екології і охорони навколишнього природного середовища і впровадження в практику дослідницьких експериментальних робіт за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Підготовка фахівців-екологів базується на використанні комплексного підходу до оцінки стану навколишнього природного середовища, що ґрунтується на врахуванні результатів досліджень складу і властивостей його окремих компонентів за аналітично – екологічними та хімічними показниками (включаючи лабораторні дослідження якості і безпеки продуктів харчування, визначення стану об’єктів навколишнього природного середовища та умов праці людини). Саме для проведення таких аналізів орієнтована робота даної лабораторії.

Основною функцією лабораторії є оцінка екологічного стану компонентів природного та техногенного середовища для забезпечення опанування студентами знань, умінь та професійних компетенцій з нормативних та вибіркових дисциплін підготовки фахівця еколога, підготовки кваліфікаційних робіт, проведення навчальної та науково-дослідної роботи.

Основні завдання лабораторії:

  • проведення лабораторних аналітичних екологічних досліджень з визначення якісного та кількісного складу рослинної продукції, ґрунтів та донних відкладів, питної та стічної води, атмосферного повітря, та повітря робочої зони у практичній підготовці студентів та аспірантів.
  • розробка методичного забезпечення навчального процесу відповідно до пріоритетних напрямків навчальної та науково-дослідної роботи екологічного факультету.
  • проведення зі студентами практичних занять по відбору, підготовці проб та організації кількісного та якісного хімічного аналізу об’єктів та середовищ, що досліджуються.
  • забезпечення навчального процесу нормативно – правовими та методичними документами з аналітичних екологічних досліджень складу та властивостей компонентів навколишнього природного середовища.
  • надання методичної та практичної допомоги студентам при підготовці кваліфікаційних дипломних робіт та проектів у межах напрямків роботи лабораторії.

Діяльність лабораторії спрямована на виконання лабораторних досліджень з якості харчових продуктів, ґрунтів, водного та повітряного середовища, для виконання студентами досліджень та кваліфікаційних робіт. На базі лабораторії проводяться практичні заняття студентів факультету. Лабораторія надає інформацію студентам та аспірантам по методам та методикам проведення лабораторних досліджень.

Лабораторію укомплектовано: атомно-абсорбційний спектрофотометр С-115ІІК, фотоколориметри КФК-2 та КФК-3, полярограф універсальний ПУ-1 з самописцем, рН метр та іонометри лабораторні, центрифуга, ваги аналітичні ВЛА-200 та технохімічні, дистилятор, муфельна піч, сушильна шафа, пробовідбірник повітря ПУ-1, електоаспіратор М822, люксметри та інші прилади, а також лабораторний посуд, реактиви і методично-наукова література.