Ачасов Андрій Борисович

Ачасов Андрій Борисович

доктор сільськогосподарських наук, професор в.о. завідувача кафедри екології та менеджменту довкілля

Народився 25 березня 1971 р. у м. Броди Львівської області. У 1989-1994 рр. навчався на геолого – географічному факультеті Харківського державного університету ім. М.Горького (тепер – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна).

Після закінчення університету працював в Інституті ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського (тепер – Національний науковий центр «Інституті ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського») в секторі дистанційного зондування ґрунтового покриву. В 1998 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Використання дистанційних методів для дослідження ґрунтів». З 2003 по 2008 рр. працював в Національному аграрному університеті (тепер – Національний університет біоресурсів і природокористування України). З 2008 по 2020 р. працював в Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва.

У 2010 р. захистив докторську дисертацію за темою «Ґрунтово – геоінформаційні засади протиерозійної оптимізації агроландшафтів: теорія і практика».

Є автором понад 150 наукових і науково-методичних праць, у тому числі 5 патентів на винахід.

Наукові інтереси: ГІС, ДЗЗ, протиерозійна оптимізація агроландшафтів.

X