Ричак Наталія Львівна

Ричак Наталія Львівна

кандидат географічних наук, доцент кафедри екології та менеджменту довкілля

Народилась  24 червня 1971 року у м. Бурштин Галицького району Івано-Франківської області.

В 1993 році закінчила геолого-географічного факультет Харківський державний університет імені О. М. Горького (нині  ХНУ імені В. Н. Каразіна).

З вересня 1993 року і до цього часу працює у ХНУ імені В. Н. Каразіна на посадах ст.лаборанта, асистента, викладача, старшого викладача та доцента.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності  11.00.11 – “Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів” на тему «Просторово-часові особливості поведінки важких металів у грунтових покривах міських ландшафтів (на прикладі м.Харкова)».

Наукові інтереси: урбоекологія, фітомеліорація, управління поверхневим стоком, екологічна освіта.

X