fbpx

Спеціалізована вчена рада

Спеціалізована вчена рада Д 64.051.04 працює в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна МОН України та НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» Мінприроди України.

Рада приймає до розгляду та проведення захистів дисертації на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Підстава: Наказ МОН України № 241 від 09.03.2016 р. Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 25 лютого 2016 року.

Термін повноважень ради: 09.03.2016 р. – 09.03.2018 р.

Склад спеціалізованої вченої ради Д 64.051.04 (географічні науки)

(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна та Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» Мінприроди України)

 

Згідно Додатку 3

до наказу Міністерства

освіти і науки України

09.03.2016 № 241

Голова ради:

     Гриценко Анатолій Володимирович, д.г.н., професор, директор, НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», спеціальність 11.00.11.

Заступник голови:

     Крайнюков Олексій Миколайович, д.г.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.11.

Вчений секретар:

     Тітенко Ганна Валеріївна, к.г.н., доцент, декан факультету, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.11.

Члени ради:

 1. Балюк Святослав Антонович, д.с.-г.н., професор, директор, ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», спеціальність 11.00.11;
 2. Денисик Григорій Іванович, д.г.н., професор, завідувач кафедри, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, спеціальність 11.00.11;
 3. Дмитрієва Олена Олексіївна, д.е.н., старший науковий співробітник, заступник директора, НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», спеціальність 11.00.11;
 4. Ільїн Леонід Володимирович, д.г.н., професор, завідувач кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 11.00.11;
 5. Костріков Сергій Васильович, д.г.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.11;
 6. Крайнюкова Алла Миколаївна, д.б.н., професор, завідувач лабораторії, НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», спеціальність 11.00.11;
 7. Московкін Володимир Михайлович, д.г.н., професор кафедри, Бєлгородський державний університет (Російська Федерація), спеціальність 11.00.11;
 8. Некос Алла Наумівна, д.г.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.11;
 9. Пересадько Віліна Анатоліївна, д.г.н., професор, декан факультету, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.11;
 10. Сонько Сергій Петрович, д.г.н., професор, завідувач кафедри, Уманський національний університет садівництва, спеціальність 11.00.11;
 11. Черваньов Ігор Григорович, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.11;
 12. Шкорбатов Юрій Георгійович, д. б н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.11.

Оголошення спеціалізованої вченої ради Д 64.051.04