Повідомлення про відрахування студентів

За результатами сесії І семестру 2022-2023 навчального року за невиконання індивідуального навчального плану, а саме за академічну неуспішність за згодою студентської ради університету, відраховано :

  • Наказом 4301-5/353 від 10.02.2023 студента  1 курсу навчання за освітньо-професійною програмою – бакалавр, спеціальність «Екологія», освітня програма: «Екологія» (група ДЕ-11, денна форма навчання за контрактом)  ТОВШАНЧІ Віталія Володимировича
X