Освітньо-професійні програми

На цій сторінці у відкритому доступі розміщена повна інформація про затверджені освітньо-професійні програми навчально-наукового інституту екології за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.

З метою отримання зауважень та пропозиції відповідних зацікавлених сторін (стейкхолдерів) проєкти освітньо-професійних програм оприлюднюються на цій сторінці з відповідним анонсом не пізніше ніж за місяць до їх затвердження або внесення змін до них.

Терміни для обговорення проєктів ОПП:

  • ОПП “Екологія” (бакалавар) : з 10 травня 2022 року до 30 травня 2022 року;
  • ОПП “Екологія та охорона навколишнього середовища” (магістр) : з 10 травня 2022 року до 30 травня 2022 року;
  • ОПП “Екологічний контроль та аудит” (магістр) : з 10 травня 2022 року до 30 травня 2022 року;
  • ОПП “Заповідна справа” (магістр) : з 10 травня 2022 року до 30 травня 2022 року;
  • ОПП “Екологічна безпека” (магістр): з 10 травня 2022 року до 30 травня 2022 року.

 

Зауваження та пропозиції зацікавлених сторін (стейкхолдерів) щодо змісту, форм та методів навчання за освітньо-професійними програмами приймаються через офіційну електронну пошту навчально-наукового інституту екології: ecology@karazin.ua(З ПРИМІТКОЮ ОБГОВОРЕННЯ ОП)

Також на цій сторінці публікують відгуки-рецензії зацікавлених сторін (стейкхолдерів) щодо освітньо-професійних програм інституту (за наявності).

 

БАКАЛАВРАТ

ОПП «Екологія»

ОПП «Екологічний контроль та аудит»

ОПП «Екологічна безпека»

ОПП «Заповідна справа»

МАГІСТРАТУРА

ОПП «Екологія та охорона навколишнього середовища»

ОПП «Екологічний контроль та аудит»

ОПП «Екологічна безпека»

ОПП «Заповідна справа»

АСПІРАНТУРА

ОПП «101 - Екологія»

ОПП «103 - Науки про Землю»

X