Атестація

Про атестаційний екзамен

Атестаційний екзамен є комплексним екзаменом, що складається наприкінці навчання на бакалаврському чи магістерському рівні освіти у період, визначений навчальним планом.

Проведення екзамену відбувається у два етапи : дистанційний та творичий. Дистанційний етап іспиту передбачає електронне тестування, що містить набір випадово обраних запитань із банку завданнь Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання.  Під час другого етапу студентам пропонується дати розгорнуту та змістовну  відповідь на запитання творчого характеру. 

Екзамен контролює набуті студентом знання, уміння та навички з наступних нормативних навчальних дисциплін :

 • Вступ до фаху
 • Загальна екологія та неоекологія
 • Екологія людини
 • Моніторинг довкілля
 • Моделювання та прогнозування стану довкілля
 • Техноекологія
 • Урбоекологія
 • Нормування антропогенного навантаження на природне середовище
 • Екологічна безпека
 • Екологічна експертиза
 • Природоохоронне законодавство та екологічне право
 • Організація управління природоохоронною діяльністю
 • Економіка природокористування
 • Заповідна справа
 • Геохімія довкілля
 • Основи охорони праці

 

Теми кваліфікаційних робіт

2018-2019 навчальний рік

Бакалаврат

Список затверджених тем кваліфікаційних робіт та керівників дипломів студентів денної форми навчання за державним замовленням згідно наказу  № 0210-05/505 від 20.03.2019 р.

Магістратура

2017-2018 навчальний рік

Бакалаврат

Магістратура