Освітня програма Екологія та охорона навколишнього середовища

Навчально-методичне забезпечення дисциплін

Робочі програми дисциплін, конспекти  лекцій, методичні матеріали до практичних занять, критерії оцінювання успішності, запитання для самоперевірки, приклади підсумкових контролів

Навчальні плани та робочі навчальні плани

Денна форма навчання

Роки навчання:

Заочна форма навчання

Роки навчання:

X