Багаторівнева освіта та професійне навчання з питань кліматичних послуг, адаптації до змін клімату та їх пом’якшення в локальному, національному та регіональному масштабах – ClimEd”

Multilevel Local, Nation- and Regionwide Education and Training in Climete Services, Climete Change Adaptation and Mitigation (ClimEd)

Каразінський навчально-науковий інститут екології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна включено асоційованим членом українського консорціуму проекту «Multilevel Local, Nation- and Regionwide Education and Training in Climete Services, Climete Change Adaptation and Mitigation (ClimEd)», 619285-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP.

Період реалізації проєкту:  15.11.2020 – 14.11.2023

Запланована наша участь у:

Робочому пакеті 1. Збір та аналіз інформації. Завдання 1.1. Опитування кінцевих користувачів (галузевих установ та роботодавців).

Робочому пакеті 4. Тестове впровадження курсів ClimEd,

Робочому пакеті 7. Розповсюдження та використання результатів проекту,

Конкретні завдання проєкту:

  • Розробка компетентнісно-орієнтованих концепцій професійної освіти в галузі кліматичного обслуговування та додаткової освіти для фахівців залежних від клімату галузей економіки.
  • Розробка навчальних і навчально-методичних матеріалів, підготовка дистанційних і змішаних курсів з метою формування методичного забезпечення для безперервної і комплексної професійної підготовки фахівців в галузі кліматичного обслуговування.
  • Розробка змішаних курсів в галузі змін клімату та адаптації до них для осіб, які приймають рішення, а також масових відкритих онлайн курсів (MOOC-курсів) у цій самій галузі для фахівців залежних від клімату галузей економіки.
  • Розробка масових відкритих онлайн курсів у галузі змін клімату та адаптації до них для широких мас населення з урахуванням концепції освіти впродовж всього життя.

Загальна мета проєкту – розробка компетентнісно-орієнтованих навчальних планів для безперервної комплексної підготовки фахівців в галузі кліматичного обслуговування (КО) в Україні, а також ініціювання та розвиток додаткової освіти в галузі змін клімату (ЗК) для осіб, які приймають рішення, фахівців залежних від клімату галузей економіки (ЗКГЕ) та широких мас населення.

З детальним описом проєкту можна ознайомитись ТУТ

ClimEd Partnership

Associated Partners

Новини проєкту

X