Повідомлення про відрахування студентів

За результатами сесії ІІ семестру 2021-2022 навчального року за невиконання індивідуального навчального плану, а саме за академічну неуспішність за згодою студентської ради університету, відраховано :

  • Наказом 4301-5/775 від 27.07.2022 студентів  1 курсу навчання за освітньо-професійною програмою – бакалавр, спеціальність «Екологія», освітня програма: «Екологія» (група ДЕ-112, денна форма навчання за державним замовленням) :

1. РИБАЛКО Діану Вячеславівну
2. СИДОРЕНКО Олексія Олександровича

  • Наказом 4301-5/776 від 27.07.2022 студента 3 курсу навчання за освітньо-професійною програмою – бакалавр, спеціальність «Екологія», освітня програма: «Заповідна справа» (група ДЕ-33, денна форма навчання за державним замовленням) :

1. ПАВЛЕНКО Вадима Васильовича

  • Наказом 4301-5/777 від 27.07.2022 студентку 1 курсу навчання за освітньо-професійною програмою – бакалавр, спеціальність «Екологія» освітня програма: «Екологічна безпека» (група ЗДЕ-14, заочна форма навчання за державним замовленням) :

1. КРАВЧЕНКО Наталію Євгенівну 

 

За невиконання індивідуального навчального плану, а саме за академічну неуспішність та порушення умов контракту, а саме за фінансову заборгованість за згодою студентської ради
університету відраховано :

  •  Наказом П/1408 від 26.07.2022 студента 1 курс навчання за освітньо-професійною програмою – бакалавр спеціальність «Екологія», освітня програма: «Екологічний контроль та аудит» (група ЗДЕ-12, заочна форма навчання за державним замовленням) :

1. КОВТУНА Назара Миколайовича

 

 

 

 

 

X