Затверджено розклад заліків та іспитів ІІ семестру 2020-2023 н.р.

Звертаємо увагу студентів всіх курсів денної форми навчання Каразінського навчально-наукового інституту екології на оприлюднення затверджених розкладів проведення заліків та іспитів з освітніх компонетів ІІ семесетру 2022-20223 навчального року.

Розклад підсумкового семсетрового контролю

Також, доводимо до відома, що згідно до Наказу №0202-1/156 від  08.04. 2023 р. “Про підсумковий семестровий контроль та атестацію випускників у 2022-2023 н.р.” проведення підсумкового семестрового контролю буде здійснюватись дистанційно (у синхронному режимі) із застосуванням програмних продуктів LMS Moodle, Zoom, CiscoWebex, Skype, GoogleMeet тощо, забезпечуючи надійну автентифікацію здобувачів вищої освіти та дотримання засад академічної доброчесності.

 

X