Гололобова Олена Олександрівна

elena.gololobova@karazin.ua
+38 (099) 484 98 10 (Telegram, Viber)

Гололобова Олена Олександрівна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри екологічного моніторингу і заповідної справи

заступник директора інституту з наукової роботи

Народилася 2 січня 1962 р. у сел. Октябрьське Краснодарского краю (Російська Федерація). У 1984 р. з відзнакою закінчила радіофізичний факультет Харківського державного університету ім. О. М. Горького ( нині ХНУ імені В. Н. Каразіна ) за спеціальністю «Біофізика».

З 1990 до 2000 р. працює асистентом кафедри агрохімії Харківського державного університету ім. В. В. Докучаєва. Протягом 1995–2004 рр. як здобувач працює над дисертаційним дослідженням під науковим керівництвом д. с.-г. н., проф. Будьоного Ю. В. та д. с.-г. н., проф. Булигіна С. Ю.

У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію «Вплив способів основного обробітку ґрунту на показники його родючості та урожайність віко-вівсяної суміші».

Упродовж 2009–2010 рр. – старший викладач кафедри моніторингу, природокористування та попередження надзвичайних ситуацій. З 2010 р. – до теперішнього часу – доцент кафедри моніторингу довкілля та природокористування.

Наукові інтереси: агроекологія, дендрологія, ендоекологія.

X