Крайнюков Олексій Миколайович

ecotox@karazin.ua
+38 (067) 266 43 19 (Telegram, Viber)

Крайнюков Олексій Миколайович

доктор географічних наук, професор кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти

Народився 6 червня 1967 року у м. Харкові. У 1997 році закінчив Харківську державну академію міського господарства і здобув кваліфікацію спеціаліста «інженера – електрика». У 2004 році закінчив Харківський державний університет харчування і торгівлі і здобув кваліфікацію «товарознавця – експерта». У 2006 році закінчив Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна і здобув кваліфікацію «магістра екології та охорони навколишнього середовища».

У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за темою «Особливості розповсюдження вуглеводневого забруднення та оцінка його впливу на геоекологічний стан басейну р. Сіверський Донець у межах Харківської області». У 2014 році – докторську дисертацію «Геоекологічні основи нормування антропогенного забруднення поверхневих вод».

З 2006 року працював на кафедрі геоекології та конструктивної географії геолого – географічного факультету Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна на посаді викладача та ст. викладача, з 2007 р. – на посаді доцента кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти екологічного факультету. З 2014 року – професор кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти. У 2020 році отримав вчене звання професора.

Проф. Крайнюков О. М. є автором понад 150 наукових публікацій, у тому числі 7 монографій, 4 навчально – методичних посібника, 6 навчальних посібників та 13 патентів на корисну модель.

Проф. Крайнюков О. М. у 2019 році отримав сертифікат В2 (англійська мова) Pearson Edexcel Level I Certificate in ESOL International (CEF B2).

Наукові інтереси: моніторинг довкілля, екотоксикологічні дослідження, екологічна безпека продуктів харчування.

X