Кучер Анатолій Васильович

Кучер Анатолій Васильович

доктор економічних наук, кандидат педагогічних наук, старший дослідник, професор кафедри екології та менеджменту довкілля

Народився 24 січня на Полтавщині. 2009 року з відзнакою закінчив Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва та Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка.

2013 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня педагогічних наук. 2014 року обрано член-кореспондентом Академії економічних наук України. 2018 року присвоєно вчене звання старшого дослідника зі спеціальності 051 «Економіка». З 2017 року є членом European Association of Environmental and Resource Economists (Італія); з 2018 року – член Наукового комітету CzechRural (Чеська Республіка); з 2019 року – член Міжнародного науково-консультативного комітету Академії інновацій і сталого розвитку (Республіка Болгарія). 2020 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Фундатор і головний редактор міжнародного фахового журналу «Agricultural and Resource Economics», член редколегії фахових журналів: «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Екологія»; «Journal of Soil Science and Plant Health», Великобританія.

Після здобуття освіти працював на посадах асистента, викладача й доцента в Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва та на посадах старшого наукового співробітника, завідувача сектора економічних досліджень, провідного наукового співробітника ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського».

Автор понад 300 наукових, навчальних і науково-методичних праць. Нагороджено подякою Міністерства освіти і науки України (2016 р.), Премією імені В. Н. Каразіна за високі досягнення в роботі (2021 р.).

Наукові інтереси

Аграрна економіка; екологічна економіка та менеджмент; екологічна освіта; стале управління ґрунтами; сталі, кліматичні й зелені фінанси; управління екологічними проєктами

X