Максименко Надія Василівна

maksymenko@karazin.ua
+38 (067) 722 39 08 (Telegram, Viber)

Максименко Надія Василівна

доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри екологічного моніторингу і заповідної справи

голова науково-методичної комісії

Народилась 28 жовтня 1962 року у с. Великі Хутори Печенізького району Харківської області. У 1986 р. з відзнакою закінчила геолого-географічний факультет Харківського державного університету ім. О. М. Горького (нині ХНУ імені В. Н. Каразіна) за спеціальністю «Географія».

Після завершення освіти працює на посадах лаборанта, інженера, молодшого наукового співробітника науково-дослідної частини Університету. З 1990 р. – викладач кафедри геоекології та конструктивної географії геолого-географічного факультету. Впродовж 1991–1994 р. навчалась в аспірантурі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. У 1995 р. захистила кандидатську дисертацію «Структура і динаміка сільськогосподарських посівів для цілей дистанційного зондування (на прикладі східної частини лісостепової зони України)» (науковий керівник – д. геогр. н., проф. Некос В. Ю.). Протягом 2007–2014 рр. обіймає посаду доцента кафедри моніторингу, природокористування та попередження надзвичайних ситуацій екологічного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна. У 2007–2008 рр. та з 2013 р. виконує обов’язки завідувача кафедри моніторингу довкілля та природокористування.

У 2018 р. захистила дисертацію «Ландшафтно-екологічне планування в інвайронментальному менеджменті територій локального рівня організації довкілля» (науковий консультант – д. техн. н., проф. Черваньов І. Г.) та здобула науковий ступінь доктора географічних наук.

Автор більш ніж 160 публікацій, з них 28 підручників, навчальних посібників і навчально-методичних праць, 14 з яких мають гриф МОН України.

X