Шевченко Микола Вікторович

nniagbio@gmail.com
+38 (096) 375-91-27

Шевченко Микола Вікторович

доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри екології та менеджменту довкілля

Народився 22 вересня 1966 р. в с. Заміське Валківського району Харківської області. Закінчив у 1989 р. Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю «Агрономія».

З 1990 по 1994 рр. працював у господарствах Харківської області на посадах головного агронома, бригадира-садовода, агронома із захисту рослин. З 1994 р. трудова діяльність пов’язана з навчально-науковою роботою в Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва (нині Державний біотехнологічний університет). Після завершення аспірантури (1994-1997 рр.) працював асистентом, старшим викладачем, доцентом, директором навчально-наукового інституту агробіології. Нині працює завідувачем кафедри землеробства та гербології ім. О.М. Можейка.

У 1997 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.01 – загальне землеробство на тему «Вплив різних способів основного обробітку ґрунту на умови росту та продуктивність культур зернопросапної ланки сівозміни в умовах лівобережного Лісостепу України», у 2015 р. – доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.01 – загальне землеробство на тему «Наукові основи систем обробітку ґрунту в польових сівозмінах Лівобережного Лісостепу України».

X