Студентська рада

Студентська навчальна частина Каразінського навчально-наукового інституту екології є структурним підрозділом Студентської навчальної ради університету на рівні інституту.

Студентська навчальна рада університету – це одна з організацій студентського самоврядування Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, що діє на рівні з Студентським науковим товариством (СНТ) та Первинною профспілковою організацією студентів, аспірантів та докторантів.

Студентська навчальна рада представляє інтереси студентів у складі Академічного сенату та під час проведення Конференцій осіб, що навчаються. Функціонування, організація роботи, права та обовязки Студентської навчальної ради університету регламентовано Положенням про студентське самоврядування Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

До складу студентського деканату Каразінського навчально-наукового інституту екології входять:

Студентський декан

Колесниченко Яна Вадимівна

Заступник декана

Дмитренко Валерія Миколаївна

Секретар декана

Панкова Дар‘я Денисівна

Студентська навчальна частина ННІ екології виконує такі задачі:

Функції, які виконує студентська рада

 1. сприяють вихованню духовних цінностей, патріотизму, громадянської свідомості та моралі; 
 2. сприяють формуванню любові до аlma mater у студентів; 
 3. забезпечують захист прав та інтересів студентів, які навчаються в університеті, сприяють забезпеченню їх належних потреб у сфері навчання, побуту, оздоровлення, відпочинку тощо;
 4. беруть участь в управлінні університетом;
 5. беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної та навчально-виховної роботи, призначення стипендій, оздоровлення;
 6. беруть участь у забезпеченні та контролі якості освітнього процесу, вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм; 
 7. делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів; 
 8. вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази університету;
 9. сприяють пошуку та підтримці ініціативних студентів, наданню їм всебічної допомоги;
 10. сприяють створенню умов для вільного розвитку студентів шляхом їх залучення до різноманітних видів творчої діяльності: культурної, технічної, громадської, спортивної тощо;
 11. сприяють участі студентів у міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших молодіжних проєктах, конкурсах, конференціях; 
 12. беруть участь в організації дозвілля та відпочинку студентів: проводять вечори відпочинку, конкурси, квести, огляди, свята, конференції, спортивні заходи, дні інститутів, факультетів, благодійні кінопокази, щорічний фестиваль “Тиждень першокурсника”, освітні проєкти “Speaking Club” та “Karazin Talks”, конкурс “Містер Університет”, конкурс “Міс Першокурсниця”, Зимовий благодійний бал, тощо;
 13. пропагують здоровий спосіб життя, проводять заходи щодо запобігання студентами правопорушень, вживання наркотиків і тютюну та зловживання алкоголем; 
 14. залучають студентів до участі в охороні громадського порядку на території університету та студмістечка за їх згодою; 
 15. створюють згідно чинного законодавства гуртки, об’єднання, клуби за інтересами тощо; 
 16. співпрацюють з профспілковими та громадськими організаціями університету, Науковим товариством студентів, аспірантів та молодих учених; 
 17. сприяють співробітництву студентських організацій університету з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів, молодіжними та громадськими організаціями; 1.4.18. представляють університет у місцевих, регіональних, всеукраїнських і міжнародних студентських та молодіжних організаціях;
 18. сприяють працевлаштуванню студентів;
 19. проводять роботу в студентських гуртожитках, беруть участь у поселенні студентів, вирішенні питань забезпечення належних побутових умов мешкання студентів у гуртожитках; 
 20. беруть участь в організації харчування студентів;
 21. поширюють інформацію про свою діяльність;

X