Студентське наукове товариство

ДО СКЛАДУ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА КАРАЗІНСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ЕКОЛОГІЇ ВХОДЯТЬ:

Голова СНТ

Сапун Анастасія

Студентка 3 курсу група ДЕ-32

Заступник голови СНТ

Гладир Влада

Студентка 3 курсу група ДЕ-31

Заступник голови СНТ

Дяченко Родіон

Студент 3 курсу група ДЕ-31

Секретар СНТ

Голуб Вікторія

Студентка 4 курсу група ДЕ-41

Куратор СНТ навчально-наукового інституту екології – Некос Алла Наумівна – доктор географічних наук, професор кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти.

Студенти-науковці навчально-наукового інституту екології приймають участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях, є переможцями Всеукраїнських студентських предметних олімпіад.

Традиційно в інституті проводяться науково-практичні конференції, в яких приймають участь студенти навчально-наукового інституту екології:

  • Міжнародна науково – практична конференція “Таліївські читання”.
  • Міжнародна науково – практична конференція студентів та молодих вчених  «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
  • Англомовна конференція “Ecology is a priority”.

Рада СНТ навчально-наукового інституту екології постійно проводить інформаційну роботу серед студентів щодо:

  • Заохочення до наукової діяльності;
  • Надання інформації про науково-практичні конференції та семінари;
  • Проведення круглих столів;
  • Проведення різних заходів.

На стенді СНТ інституту, що знаходиться біля ауд. 473 постійно оновлюється інформація про наукові конференції, семінари, круглі столи.

На базі інституту щороку проводяться перші етапи Всеукраїнських студентських олімпіад з дисциплін: “Ґрунтознавство”, “Загальна екологія”, “Екологічна безпека “, “Безпека життєдіяльності”, ” Основи охорони праці”, “Економіка природокористування”, а також із напряму підготовки “Екологія”. Переможці представляють університет на ІІ Всеукраїнському рівні, здебільшого в секції серед класичних ВНЗ та здобувають перемоги, як в особистому, так і в командному заліку.

Звіти СНТ

Плани роботи СНТ

X