Стандарти вищої освіти

Стандарти вищої освіти 

Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 10 – Природничі науки, спеціальність 101 – Екологія
Затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 04.10.2018 р. № 1076

Освітні програми

Навчальні плани

Навчальні дисципліни

X