Стандарти вищої освіти

Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 10 – Природничі науки, спеціальність 101 – Екологія
Затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 04.10.2018 р. № 1076

 

Стандарт вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 10 – Природничі науки, спеціальність 101 – Екологія. 
Затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 04.10.2018 р. № 1066

X