Кафедра екологічної безпеки та екологічної освіти

Кафедра екологічної безпеки та екологічної освіти

Це структурний підрозділ навчально-наукового інституту екології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Кафедра була створена у 2007 році, одночасно з утворенням екологічного факультету. Першим завідувачем кафедри був доктор географічних наук, професор Кузін Олександр Костянтинович. У 2009 році кафедру очолила у статусі виконуючої обов’язки завідувача, на той час кандидат географічних наук, доцент Некос Алла Наумівна. У 2015 році, захистивши докторську дисертацію (2013 р.) та отримавши вчене звання професора, Некос А. Н. стала завідуючою кафедри.

У різні роки на кафедрі працювали та продовжують свою наукову та освітню діяльність відомі науковці: д-р геогр. н., проф. Кузін О.К., д-р біол. н, проф. Крайнюкова А. М., д-р. біол. н., проф. Шкорбатов Ю. Г., д-р фіз.-мат. н.,проф. Пеліхатий М. М., д-р. хім. н., проф. Васюков О.В. д-р с.-г. н., проф. Ачасов А. Б., д-р геогр. н., проф. Крайнюков О. М., канд. геогр. н.,доц. Уткіна К. Б., д-р. геогр. н., доц. Буц Ю. В., доц. Кривицька І. А., ст. викл. Бодак І. В.

Кадровий склад

Сьогодні на кафедрі працює 14 співробітників, в тому числі — 5 докторів наук , 2 кандидати наук, 1 доцент без ступеню та 1 ст. викладач.

Очолює кафедру доктор географічних наук, професор Некос Алла Наумівна

Адреса: 61022, м. Харків, пл. Свободи 6,
Північний корпус, 4 поверх к. 471.

Контакти :

Телефон, месенджери+380 67 266 43 19 (+Telegram, +Viber)

E-mail : bezpeka.ecology@karazin.ua

Навчальна робота

На кафедрі екологічної безпеки та екологічної освіти здійснюється підготовка фахівців освітніх рівнів бакалавр, магістр, аспірант за освітніми програмами:

 • бакалавр за напрямом 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього      середовища та збалансоване природокористування»
 • бакалавр за спеціальністю 101 «Екологія», в рамках якої студенти навчаються за новою освітньою програмою «Екологічна безпека»;
 • магістр за спеціальністю 101 «Екологія»  освітньою програмою «Екологічна безпека»;
 • магістр  у рамках спеціальності 101 «Екологія» за новою спеціалізацією «Прикордонний екологічний контроль».

На кафедрі екологічної безпеки та екологічної освіти працюють проф.Крайнюков О. М., доц. Уткіна К. Б., які отримали Pearson Edexcel Level Certificate in ESOL International (CEF В2), тому майже 40% навчальних дисциплін викладаються англійською мовою.

В рамках нової спеціалізації «Прикордонний екологічний контроль» для студентів освітнього рівня магістр викладаються нові навчальні дисципліни:

 • Біобезпека та біозахист держави
 • Екологічний контроль прикордонних територій
 • Технології забезпечення екологічної безпеки
 • Ресурсоефективне виробництво
 • Фіто- і зооконтроль на митниці
 • Ризик-менеджмент в екологічній діяльності
 • Управління екологічними ризиками
 • Біобезпека ґрунтів і рослинної продукції
 • Правові засади прикордонного екологічного контролю

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

Дисципліни підготовки бакалавра

1 курс

 1. Вступ до фаху з екобезпеки (НЕКОС А. Н.) / Програма /

2 курс

 1. Біологія (КРИВИЦЬКА І. А.) / Програма /
 2. Загальна екологія та неоекологія (НЕКОС А. Н.) / Програма /
 3. Технічні методи та засоби забезпечення технічної безпеки (БЕЗСОННИЙ В. Л.) / Програма /
 4. Екологічна безпека (КРАЙНЮКОВ О. М.) / Програма /
 5. Основи екотоксикології (КРИВИЦЬКА І. А.) / Програма /
 6. Метрологічні аспекти контролю якості довкілля / Державна система стандартизації України (БЕЗСОННИЙ В. Л.) / Програма /
 7. Науково-методологічні основи екологічної безпеки / Устаткування екологічно безпечних технологій (БЕЗСОННИЙ В. Л.) / Програма /
 8. Методи вимірювання параметрів НС / Дистанційні і контактні методи дослідження стану НС (АЧАСОВ А. Б., КРАЙНЮКОВ О. М., НЕКОС А. Н.) / Програма /
 9. Біоіндикація та біотестування / Біологічні методи оцінки параметрів навколишнього середовища (КРАЙНЮКОВ О. М., КРИВИЦЬКА І. А.) / Програма /

3 курс

 1. Екологія людини* / Основи трофогеографії* (НЕКОС А. Н.) / Програма /
 2. Методи вимірювання параметрів НС* / Дистанційні і контактні методи дослідження стану НС* (АЧАСОВ А. Б., КРАЙНЮКОВ О. М., НЕКОС А. Н.) / Програма /
 3. Розрахунки та проєктування викидів на ЕОМ (БЕЗСОННИЙ В. Л.) / Програма /
 4. Екологічні проблеми сучасного виробництва та утилізації відходів (УТКІНА К. Б.) / Програма /

4 курс

 1. Фізична екологія та радіоекологія (ПЕЛІХАТИЙ М. М.) / Програма /
 2. Основи екологічного ризику (КРАЙНЮКОВ О. М.) / Програма /
 3. Глобальні біологічні загрози (КРИВИЦЬКА І. А.) / Програма /
 4. Вступ до спеціалізації (БОДАК І. В. / НЕКОС А. Н.) / Програма /
 5. Екологічна безпека продуктів харчування (КРАЙНЮКОВ О. М.) / Програма /
 6. Основи біотехнологій (КРИВИЦЬКА І. А.) / Програма /
 7. Certification on ISO 14000 (УТКІНА К. Б.) / Програма /
 8. Best Environmental Management Practices (УТКІНА К. Б.) / Програма /

Міжфакультетська дисципліна

Дисципліни підготовки магістра

1 КУРС

 1. Глобальні проблеми сучасності (АЧАСОВ А. Б.) / Програма /
 2. Методологія та організація наукових досліджень (НЕКОС А. Н., БОДАК І. В.) / Програма /
 3. ГІС в екобезпеці (АЧАСОВ А. Б.) / Програма /
 4. Техногенна безпека держави (БУЦ Ю. В.) / Програма /
 5. Біобезпека і біозахист держави (КРИВИЦЬКА І. А., КРАЙНЮКОВ О. М.) / Програма /
 6. Ризик-менеджмент в екологічній діяльності / Управління екологічними ризиками (БУЦ Ю. В., БОДАК І. В.) / Програма /
 7. Екологічний контроль прикордонних тер-рій / Екоконтроль сировини і продукції на кордоні (КРАЙНЮКОВ О. М.) / Програма /
 8. Прикордонне законодавство та екологічне право / Правові засади ПЕК (КРАЙНЮКОВ О. М.) / Програма /
 9. Технології забезпечення екологічної безпеки / Ресурсоефективне виробництво (БУЦ Ю. В., БОДАК І. В.) / Програма /
 10. Трофогеографія / Біобезпека ґрунтів і рослинної продукції (НЕКОС А. Н.) / Програма /
 11. Тransboundary Environmental Safety / Європейське екологічне законодавство(УТКІНА К. Б.) / Програма /
 12. Фіто- і зооконтроль на митниці (КРИВИЦЬКА І. А.) / Програма /

 

2 КУРС

 1. Радіоекологічна безпека (ПЕЛІХАТИЙ М. М.) / Програма /
 2. Технологія утилізації небезпечних відходів / Поводження з небезпечними відходами (УТКІНА К. Б.) / Програма /
 3. Екобіотехнологія / Альтернативні технології захисту довкілля (КРИВИЦЬКА І. А.) / Програма /
 4. Управління та поводження з відходами / Integrated managament of territory / Advanced topics of sustainability – EU environmental policies and sustainable development (УТКІНА К. Б.) / Програма /

Курсові роботи

Навчально-методичне забезпечення дисциплін

Викладачі кафедри керують навчальними практиками:

1. Некос Алла Наумівна:
– загально екологічна навчальна практика студентів 1 курсу денного відділення
 
2. Кривицька Іветта Анатоліївна:
– загально екологічна навчальна практика студентів 1 курсу денного відділення
 
3. Крайнюков Олексій Миколайович:
– ландшафтно-екологічна навчальна практика студентів 2 курсу денного відділення
 
4. Уткіна Катерина Богданівна:
– виробнича практика студентів 3 курсу денного відділення
 
5. Буц Юрій Васильович:
– виробнича практика студентів 3 курсу денного відділення

Науково-дослідна робота, що виконується на кафедрі охоплює таку тематику:

Професори та викладачі кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти активно займаються науковими дослідженнями сучасних проблем екології. За роки існування кафедри було виконано значну кількість теоретичних та прикладних досліджень в галузі екології, екологічної безпеки, охорони довкілля та збалансованого природокористування. Також пріоритетним напрямком наукової діяльності кафедри є дослідження та інноваційні у галузі екологічної освіти. Під керівництвом проф. Крайнюкова О.М. виконуються господарсько-договірні теми на базі навчально-дослідної лабораторії еколого- токсикологічних досліджень.

Кафедра співпрацює з Інститутом грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського, Науково-дослідною установою «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», НПП «Гомільшанські ліси», ДП «Зміївське лісове господарство», ТОВ «Екологічно-правовий центр» ВЕЛС», Українським НДІ лісового господарства та агролісомеліорації імені Висоцького.

Основні напрямки науково-дослідницької діяльності кафедри: 

 • Дослідження екологічної безпеки продукції рослинного та тваринного походження;
 • Еколого-токсикологічні дослідження екологічної безпеки водних екосистем;
 • Дослідження екологічної безпеки ґрунтів сучасними методами біотестування;
 • Дослідження впливу пірогенного фактору на  особливості відновлення екосистем;
 • Визначення впливу твердих побутових відходів на компоненти довкілля;
 • Радіаційний моніторинг довкілля;
 • Дистанційні методи досліджень земних покривів
 • Проблеми екологічної освіти та виховання

Міжнародне співробітництво

Співробітники кафедри приймають участь у міжнародній науковій діяльності. Зокрема, серед найбільш значних міжнародних проектів можна відзначити наступні:

Програма Шведського інституту

 • Проект «Якість поверхневого стоку: зниження впливу на водні об’єкти та адаптація до змін клімату»

Програма TEMPUS

 • Удосконалення освіти в галузі Екологічного Менеджменту
 • Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище в українських університетах (Qualifications Framework in Environmental Science at Ukrainian Universities – QANTUS)

Програма ERASMUS+

 • Проект INTENSE – Integrated Doctoral Program for Environmental Policy, Management and Technology
 • Проект INENCY – Instruments of the EU Environmental Policy

Академічна мобільність

Також кафедра залучена до академічної викладацької та студентської  мобільності за програмою ERASMUS+ з Політехнічним університетом м. Лодзь (Польща) та Університетом Західної Аттіки м. Афіни (Греція).

На даний час декілька випускників кафедри навчаються у Політехнічному університеті м. Лодзь (Польща) в магістратурі та в аспірантурі.

Виховна робота є невід’ємною складовою роботи кафедри:

Співробітники кафедри, що є кураторами академічних груп, регулярно проводять кураторські години, відвідують гуртожитки, беруть участь у культурно-масових заходах, що проводить факультет.
 
 
Викладачі кафедри активно проводять профорієнтаційну роботу:
o Приймають участь у підготовці Дня відкритих дверей, Дня випускника,
o працюють у Малій академії наук з обдарованими школярами,
o входять до складу журі шкільних конкурсів наукових робіт і олімпіад,
o читають лекції у «Школі юного еколога».
X