Проєкт Модуль Жана Моне «Інструменти екологічної політики ЄС – INENCY»

Проєкт Модуль Жана Моне «Інструменти екологічної політики ЄС – INENCY»

Значна і швидкозростаюча частина екологічної політики України розробляється на основі досвіду ЄС. Незважаючи на те, що екологічний політичний пакет ЄС є одним із найсильніших у світі, він працює лише за умови його повного впровадження та дотримання, і для цього, особливо при його використанні за межами ЄС, важливим є глибоке розуміння контексту політики та інструментів політики ЄС. Ця проблема явно не визнана національними кваліфікаційними  системами в Україні, і вона не розглядається навчальними програмами для більшості ЗВО, що забезпечують вищу освіту в галузі довкілля.

Таким чином, загальною метою INENCY є розробка та розповсюдження модуля, зосередженого на прогалинах в освітньому забезпеченні стосовно інструментів політики ЄС у галузі навколишнього середовища та сталого розвитку.

Це буде досягнуто завдяки наступним задачам:

  • Проаналізувати придатність інструментів, запропонованих директивами ЄС щодо охорони навколишнього середовища (переважно WFD, DWD, HABITAT, BIRD, EIA) та Європейськими програмами зміни клімату (ECCP) в Українському контексті (особливо з точки зору досвіду впровадження в нових державах-членах), і інтегрувати висновки дослідження до модуля 8 ECTS, що складається з 3 курсів з економіки глобальних змін та управління навколишнім середовищем ЄС (курс глобальних змін / управління), а також передових тем стійкості стосовно відповідних політик ЄС (курс стійкості / політики) та ICT щодо екологічної політики та управління в ЄС;
  • Розпочати курси у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна (ХНУ) та забезпечити передачу знань у цій галузі, викладання, навчання та розробку навчальних програм від ЄС, а також забезпечити перший досвід викладання / підготовки навчальних програм викладачам та аспірантам на ранніх стадіях (принаймні 3-річні асистенти викладання та співведучі);
  • Поширювати висновки досліджень проекту, навчальні програми, навчальні матеріали та досвід викладання / навчальної програми та сприяти обміну ідеями між науковими колами ЄС та України через міжнародні (принаймні 2) та національні (3) рецензовані публікації, сайт INENCY та відкритий доступ електронного навчання, щорічні науково-практичні семінари та переговори на національних та міжнародних конференціях (принаймні 6).

Спираючись на досвід консультування викладачів (зокрема в ОВНС, видачі екологічних дозволів, лісової сертифікації, адаптації до зміни клімату та пом’якшення його наслідків) та на висновках екологічних неурядових організацій України, які працюють у галузі досліджень відповідності, та на основі нових досліджень, INENCY надасть студентам ХНУ (та студентам інших  закладів вищої освти, оскільки вони будуть долучені шляхом розповсюдження проекту) огляд інструментів екологічної політики ЄС в Українському контексті, з глибоким аналізом найкращих практик ЄС та України. Такий зміст є абсолютно новим для студентів (і викладачів) більшості ЗВО України, що пропонують екологічні дослідження, а можливість зрозуміти національну екологічну політику та практики управління з європейської точки зору допомогла б їм у професійному житті, особливо у світлі очікуваного подальшого зближення законодавства України з ЄС. Подібним чином, маючи можливість пропонувати такі курси, ХНУ збільшить впізнаваність та привабливість своїх програм бакалаврату  та магістрату в галузі екологічного менеджменту, екологічної безпеки та лісового господарства.

У ХНУ елементи досліджень ЄС пропонуються лише студентам менеджменту, права та економіки. Хоча Департамент міських та регіональних екологічних систем бере активну участь у транскордонних проектах ЄС, що стосуються водних ресурсів та технологій, а також отримує користь від проектів ЄС Tempus, розмах ЄС ще недостатньо чітко сформульований у його навчальних планах та дослідженнях. Дослідження, розповсюдження інформації та нові курси INENCY покращать профільність та впізнаваність кафедри та створять потенціал для кращої розробки навчальної програми, досліджень та викладання завдяки досвіду спільних досліджень, викладання та публікацій із викладачами ЄС, які братимуть участь у всіх заходах INENCY і чиї викладацьке навантаження і наукове керівництво будуть поступово витіснені постійними викладачами ХНУ.

Підтримка Європейською Комісією виробництва цієї публікації не означає схвалення її змісту, який відображає погляди лише авторів, і Комісія не може нести відповідальності за будь-яке використання інформації, що міститься в ній.

PROJECT NEWS

X