Навчально-методичний компонент

З метою забезпечення якісної підготовки аспірантів школи INTENSE командою Каразінського навчально-наукового інституту екології розроблені та затверджені наступні документи:

Освітньо-наукова програма

Навчальний план: денне відділення / заочне відділення
Загальний опис навчальних дисциплін

Навчальні дисципліни, які розроблені в рамках проєкту INTENSE:

X